Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2020. évi tevékenységéről

A Társaságnak az MTA-hoz kötődését nem érintette közvetlenül az akadémiai intézeti kutatóhálózat fenntartójának és státusának közelmúltban történt megváltoztatása. Közvetve mégis komolyan befolyásolta helyzetünket az Eötvös Loránd Kutatóhálózat felállása, hiszen székhelyünk az ELKH BTK-ban maradt, személyes és szakmai kapcsolathálónk is a kutatóintézetek világához fűzi a Társaságot.

Az NMT 2020-as tevékenysége ennek az átalakulásnak a szakmai, szervezeti és jogi rendezésével telt. Mind az éves elektronikus közgyűlésen, mint a szeptemberi hibrid formában tartott, mind a decemberi online választmányi ülésen az átalakuló környezethez való közvetlen és hosszút távú, stratégiai alkalmazkodás lépéseiről születtek döntések. Ezeket természetesen a járványhelyzet miatt kialakult szervezési, kommunikációs nehézségek is befolyásolták. Tavaszi közgyűlésünk először 2022-re halasztotta a 2021-re tervezett varsói IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, majd második választmányi ülésünk decemberben végleges döntést hozott a kongresszus 2023-ra (augusztus 28–szeptember 1-re) halasztásáról (https://hungarologia.net/a-ix-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszus-uj-idopontja/). Ehhez kapcsolódóan a doktoriskolai konferenciák hagyományának folytatása különösen fontosnak tűnik – ugyanez a választmányi ülés arról hozott döntést, hogy a VII. Nemzetközi Doktorjelölti Konferenciát Sopron–Kismarton helyszínnel 2022-ben rendezzük meg. (A kulturális „térátlépésekhez” kapcsolódó programjának pontosítására a következő hónapokban kerül sor.) A varsói kongresszus szervezéséről külön szerződés megkötésére törekszünk a Varsói Egyetem rektorával, valamint egy olyan helyi szervezőbizottság felállítására, ami az operatív munkában támogatja az ottani Hungarológiai Tanszéket.

A Társaság a 2020-as év folyamán a szokásos tisztújítási folyamatra is különösen nagy súlyt fektetett. A következő ciklusra (2021–2026) jelölt vezetőség és választmány listája (https://hungarologia.net/wp-content/uploads/2021/01/VB-2020-12-04.pdf) tükrözi azt a megújulási törekvést, amelytől a fiatalítást, a dinamizálást reméljük: továbbra is szempont a különböző meghatározó társadalom- és humántudományi intézmények magyarságkutatásban érdekelt új vezetői generációjának bevonása a munkába, a külföldi kapcsolatrendszer fenntartása és megújítása, valamint a láthatóság új típusú formáinak kialakítása. (Ennek legfontosabb lépése egy kéthavi rendszerességgel, reprezentatív helyszínen megrendezésre kerülő magyarságtudományi előadássorozat lesz, terveink szerint 2021 őszétől.)

A Társaság 2020-as tevékenységének egyéb vonatkozásai a folyamatosság fenntartását célozták. Publikációs tevékenységünkben már lényegében végére értünk a megelőző kongresszusi anyagok megjelentetésének, azonban maradt még 2020-ra is egy jelentős kiadvány: a  Jyväskyläi Egyetem Spectrum Hungarologicum sorozatának 10. darabjaként jelent meg a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus távol-keleti hungarológia szimpóziumának előadásait tartalmazó kötet (Hungarológia a Távol-Keleten: Korea és Japán; teljes szövegű elérés:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8138-9).

Az év elejének eseménye volt, hogy a Társaság felterjesztésére Gian Paolo Brizzi professzor (Università degli Studi di Bologna) átvette a Pro Cultura Hungarica kitüntetést. Ez alkalomból bemutatásra került a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szakmai támogatásával megjelent kötet is, Magyar-horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban címmel (http://real.mtak.hu/106942/), Csízi István, Kovács Zsuzsa, Utasi Csilla munkájának eredményeként (az olasz változat 2019-es, a magyar 2020-as impresszummal), melynek bemutatóját a Társaság az MTA Könyvtárával közösen tartotta 2020. januárjában (https://hungarologia.net/pro-cultura-hungarica-kituntetest-kapott-gian-paolo-brizzi/)

A Társaság periodikus kiadványai közül a Lymbus: Magyarságtudományi Forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős szerk. Szabó András Péter) 2020-as (18.) kötete a szokásos átfutási idővel 2021 elején szintén megjelent, gazdag kultúrtörténeti anyaggal, több mint ezer oldal terjedelemben, 32 közleménnyel (https://hungarologia.net/wp-content/uploads/2021/02/tartalomjk.jpg ). Másik periodikánk, az Akadémiai Kiadóval közösen publikált Hungarian Studies 2019-es 2. száma 2020 elején jelent meg (https://akjournals.com/view/journals/044/33/2/044.33.issue-2.xml ), a 2020-as számok szerkesztése szintén megtörtént, a megjelenést technikailag a járvány hátráltatja.

A VI. Nemzetközi Doktorjelölti Konferencia előadásait közreadó kötet (Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában: Bécs, Bécsi Egyetem Finnugrisztikai Program, 2019. szeptember 4–6), Bene Sándor és Dobos István szerkesztésében a 2020-as év folyamán jelentősen előre haladt, de a publikációhoz szükséges források előteremtése csak részben sikerült (egy sikertelen pályázati kör után az NKA kuratóriuma 2020 decemberében 500 E Ft támogatást ítélt meg a kötetnek, a költségek ennek több mint a dupláját tennék ki, jelenleg az Osztrák-Magyar Akció Alapítványnál pályázunk, reményeink szerint a kötet 2021 folyamán meg tud jelenni).

A Társaság legnagyobb presztízsű szakmai díja, a régi magyar kultúra és irodalom művelésének megelőző évi legnagyobb teljesítményére évente kiosztott Klaniczay-díj. A 2020-as év szervezeti-jogi munkájának egyik legfontosabb fejezete volt a díj alapszabályának átdolgozása (a társfenntartó Bölcsészettudományi Kutatóközpont státusának módosulása nyomán). Az új alapszabály rögzíti a díj fenntartását, módosítja a kuratórium összetételét (a BTK Irodalomtudományi Intézete és a Társaság választmánya között paritásos alapon), bevonja a jelölési folyamatba az eddigi Klaniczay-díjasokat, intézkedik a plakett és a megemelt összegű (350 E Ft), inflációkövető pénzjutalom költségeinek 50-50%-os megosztásáról a Társaság és a BTK között. Az erről szóló szerződést 2020. november 18-án írta alá a BTK főigazgatója, a Társaság társelnöke és a Kuratórium elnöke. Tekintettel arra, hogy az MTA a továbbiakban is a Klaniczay-díj finanszírozója, de a BTK leválása után már csak az egyik oldalról (a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság fő támogatójaként), reménykedünk abban, hogy a díj emelt költségeinek fenntartásához a jövőben szintén hozzá tud járulni. A 2020-as évet illetően, amikor még utoljára a régi szerkezetben került kiadásra a díj, külön öröm a Társaság számára, hogy társelnökünk, Monok István nyerte azt el, The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom: Their Libraries and Erudition in the 16th and 17th Centuries (Wien: Praesens Verlag, 2019) c. munkájára. Az ünnepélyes átadásra a „Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet” (https://abtk.hu/hirek/1573-zrinyi-miklos-es-a-magyarorszagi-barokk-kolteszet-beszamolo-a-konferenciarol) c. konferencián (Eger, 2020. szeptember 3-5.) nyitónapján került sor. Korábbi főtitkárunk, Jankovics József laudációja a Társaság honlapján olvasható (https://hungarologia.net/laudacio-monok-istvan-tiszteletere-a-klaniczay-dij-atadasa-alkalmabol/).

Titkárságunk 2020-ban is ellátta az alapszabályban meghatározott koordinációs és információs feladatait; Csapó Mónika szervezőtitkárunk szerkesztésében működik információs levelezőlistánk, honlapunk (https://hungarologia.net/) és facebook oldalunk. A 2020-i számvizsgálóbizottsági jelentés a megelőző évi gazdálkodásunkat rendben találta. A tárgyévre esedékes akadémiai támogatást (4 M Ft) megkaptuk, abból működési költségeinket tudtuk fedezni. Nagy szükség volna rá, hogy tekintettel az új helyzetre, a megnövekedett költségekre (ld. Klaniczay-díj) és az inflációra, ez a támogatási összeg legalább nominálisan ismét elérje a korábbi években tartott 4,5 M Ft-os keretet. Irodánknak az intézményi-fenntartói átalakulás után is az MTA Humán Tudományok Kutatóháza ad otthont – reményeink szerint a kedvezményes bérleti díj legalább a folyó évben nem fog emelkedni.