A Választmány következő ülése 2019. szeptember 7-én lesz

Időpont: szeptember 7. (szombat) 11 óra 30 perc

Helyszín: Universität Wien, Finno-Ugristik
Campus Altes AKH, Hof 7.2, Spitalgasse 2-4, Wien

A választmányi ülés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a Választmány ülése nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen), úgy a megismételt ülés az eredeti helyszínen és napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt választmányi ülés időpontja: 2019. szeptember 7. (szombat) 11 óra 45 perc

Napirend:

1.) Beszámoló a Társaság tevékenységéről és kiadványairól
Előterjesztő: Monok István

2.) Beszámoló a Doktoriskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciájáról
Előterjesztő: Andrea Seidler, Dobos István

3.) A IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületei és az 1. körlevél
Előterjesztő: Csilla Gizińska

4.) Jelölőbizottság felállítása
Előterjesztő: Monok István

5.) A Klaniczay-díj fenntartásának lehetőségei az MTA BTK státusának változása után
Előterjesztő: Bene Sándor

6.) Egyebek

error
fb-share-icon