Pro Cultura Hungarica kitüntetést kapott Gian Paolo Brizzi

Gian Paolo Brizzi, a Bolognai Alma Mater Studiorum professzor emeritusa, a bolognai székhelyű olasz egyetemtörténeti kutatócsoport vezetője, köteteinek szerkesztője. Külön figyelmet szentelt a Bolognai Egyetem, de általában az itáliai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóinak. Az előkerült dokumentumok feldolgozása során szoros kapcsolatokat épített ki és ápolt több magyarországi intézménnyel. Elősegítette magyar diákok és kutatók olaszországi kutatásait. A Magyar Emlékek Itáliában program munkatársaként a bolognai és az emilia-romagnai anyag áttekintésében nyújtott pótolhatatlan segítséget. Aktív közreműködésével több konferenciát szerveztek a magyar diákok Itáliában és az italianisztika Magyarországon témakörben. Munkásságával, életművével Brizzi professzor példázza azt, hogy miként válhat egy nem magyar ember par excellence magyarságtudóssá, vagyis hungarológussá, hozzájárulva önismeretünkhöz, és a magyar kultúra megismertetéséhez a világban.

Gian Paolo Brizzi kitüntetését a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság javasolta, a Szegedi Tudományegyetem, az ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportja, és az MTA Irodalomtudományi Intézete támogatásával.

Magyarországi tartózkodása alkalmával mutatta be Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet igazgatója az MTA KIK, a Bolognai Városi Könyvtár és a Kossuth Kiadó könyvét, amely a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság eszmei támogatásával jelent meg: Csízi István, Kovács Zsuzsa, Utasi Csilla, Magyar-horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban, Budapest–Bologna, 2020. A könyv olaszul is megjelent: Stemmi di studenti ungaro-croati all’Archiginansio di Bologna. Budapest–Bologna, 2019.