Tagság

  • Az alapító tagok száma: 162 fő.
  • Tiszteleti tagok
  • A tagság feltételéről részletesen az Alapszabály V. pontjában olvashat.
  • A Társaság tagjait felkérés vagy írásbeli jelentkezés alapján, két ajánlással a társelnök iktatja a tagok sorába.
  • Tagdíj: A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Választmány határozza meg, mely jelenleg 7.000,- Ft/év. A választmány jogosult, hogy különleges méltánylást igénylő írásbeli kérelem esetén a tagdíj éves összegét legalább 1000 Ft/év vagy 4 EUR összegben határozza meg. Az átutaláshoz szükséges banki adatok ide kattintva érhetők el.

Tagjelentkezés