A nyelv politikája – könyvbemutató a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen

nyitrai-egyetem

József Attila és a századelő bécsi szellemi élete

becsi-konf

Újabb kongresszusi kötet a MEK-ben

Tudkoziseg-nyelvi-dimenziok A Magyar Elektronikus Könyvtárból már letölthető:

Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) három szimpóziumának előadásai

Szerkesztő: Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika, Trócsányi András

GDPR-kompatibilis Belépési nyilatkozat

GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) a magánszemélyek személyes adatainak a korábbiaknál szélesebb körű védelmét szolgálja. Ennek jegyében fogadta el a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmánya 2018. augusztus 30-i ülésén az új adatvédelmi törvénnyel összehangolt Belépési nyilatkozatot. 

Megjelent a Kosztolányi Dezső szimpózium anyaga

 

Studia-Litteraria-Kosztolanyi

Újabb kongresszusi szimpózium anyaga látott napvilágot, ezúttal

a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Kosztolányi Dezső szimpóziumának előadásai

jelentek meg a STUDIA LITTERARIA legújabb számában

 

Csáth Géza-díjat kapott Csehy Zoltán

csehy-zoltan

Csehy Zoltán, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányi tagja
kapta a Fiatal Írók Szövetsége 2018. évi Csáth Géza-díját.

Gratulálunk az elismeréshez!

Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium előadásait közreadó kötet bemutatója

jogi-neprajz
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport,
a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke

közös programján kerül bemutatásra többek között a

KULTÚRA- ÉS TUDOMÁNYKÖZISÉG A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET METSZETÉBEN
A VIII. NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI KONGRESSZUS JOGI NÉPRAJZ, JOGI KULTÚRTÖRTÉNET SZIMPÓZIUMÁNAK ELŐADÁSAI
PTE KPVK, Szekszárd, 2018.

kötet bemutatójára is.

A kötetet bemutatja: Bárth János

Időpont: 2018. szeptember 26. (szerda) 13.30 óra
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

További részletek a fenti meghívó képére kattintással tudhatók meg. 

Universität Regensburg Hungaricum – Ungarisches Institut két újabb kiadványa

regensburgi egyetemregensburgi egyetem2

Egyedülálló kiadvány a magyar könyvkiadásban

diplomaciai_lexikon_borito

A magyar könyvkiadásban egyedülálló kiadványt ajánlunk a figyelmükbe:
Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve
(főszerk. Bába Iván, szerk. Sáringer János. Budapest, 2018, Éghajlat Könyvkiadó)

A kötet fejezeti beosztása lexikonszerű, s egy fejezet a kulturális diplomáciáról szól, e fejezetben kaptak helyet a magyarságtudománnyal, hungarológiával és tudomány-diplomáciával kapcsolatos címszavak is.

2018. augusztus 30-án tartja következő ülését a Választmány

Időpont:
2018. augusztus 30. (csütörtök) 11.00 óra

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt választmányi ülés időpontja:
2018. augusztus 30. (csütörtök) 11 óra 15 perc

Helyszín:
MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza VIII. em. 33. tárgyaló
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.33.

Napirend:

1.) Döntés a Doktoriskolák VI. konferenciájának helyszínéről, időpontjáról és témájáról (Előterjesztő: Andrea Seidler, Bene Sándor és Dobos István)

2.) Tájékoztató a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítéséről

a. Logisztika, szervezés, lebonyolítás, finanszírozás (Előterjesztő: Csilla Gizińska)

b. A tudományos program előkészítése (Előterjesztő: Andrea Seidler)

3.) Tájékoztató a Társaság tevékenységéről és kiadványairól (Előterjesztő: Monok István)

4.) Új NMT-tagok (Előterjesztő: Monok István)

5.) Egyebek