Lymbus

 

Előzmény: Lymbus. Művelődéstörténeti Tár, 1–6 (1989–1999).

1855-ben Toldy Ferenc kezdeményezésére indult el a Magyar Történelmi Tár című folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmányának kiadásában. A többször átalakult, kiadót, nevet váltó periodika mindig megőrizte eredeti célját, hogy a legkülönfélébb hungarológiai témájú forrásközleményeknek, a nagyobb egységekbe, tematikus kiadványokba nehezen illeszthető tanulmányoknak publikálási lehetőséget biztosítson.

A 2003-ban ismét újjáalakított kiadvány a korábbi szerkesztői elvek megőrzésére és folytatására vállalkozott. A Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények címmel megjelenő éves periodika már nevében is jelzi hitvallását. A Lymbus – bizonytalan eredetű, tartalmában vegyes, nehezen állagba sorolható iratokat jelöl.

A korábbi folyóirat megjelentetésére a hungarológia vezető hazai műhelyei fogtak össze: a Balassi Bálint Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Kodolányi János Főiskola.

Az évkönyv formában megjelenő kiadvány elsősorban a külföldi hungarikakutatások során felfedezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok, tanulmányok közlését tekinti elsődleges feladatának az 1526–1918 közötti korszakból.

Felelős szerkesztő: Szabó András Péter, az MTA BTK Történettudományi Intézet történésze

E-mail: szabo.andras.peter@btk.mta.hu

Honlap: http://www.lymbus.btk.mta.hu/