A Társaságról

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság széleskörűen szorgalmazza és támogatja a magyar nyelvre, kultúrára és társadalomra vonatkozó kutatást és oktatást, valamint igyekszik közvetíteni ezek magyarországi és külföldi fórumai között. A Társaság tájékozódik a Magyarországon és külföldön folyó hungarológiai tevékenységről, és a szerzett információkat, elsősorban internetes úton, hozzáférhetővé teszi tagjai és az érdeklődők számára, valamint cikkeket és monográfiákat publikál kiadványsorozataiban. Kiemelkedő működési formája az ötévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. E nagy, négy-ötszáz szakembert összegyűjtő esemény mellett egyre fontosabbnak tartja a kongresszusok között szervezendő tudományos konferenciákat, melyekkel elsősorban az egyetemek hungarológiai doktori képzését kívánja támogatni. Ezáltal fórumot nyújt a magyar és külföldi doktorandusz hallgatók közös munkájához.

Andrea Seidler: Párbeszéd-indító a jövőről. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság kilátásai