Választmányi ülés

Időpont: 2018. augusztus 30. (csütörtök) 11.00 óra

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt választmányi ülés időpontja: 2018. augusztus 30. (csütörtök) 11 óra 15 perc

Helyszín: MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza VIII. em. 33. tárgyaló
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.33.

Napirend:
1.) Döntés a Doktoriskolák VI. konferenciájának helyszínéről, időpontjáról és témájáról (Előterjesztő: Andrea Seidler, Bene Sándor és Dobos István)
2.) Tájékoztató a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítéséről
a) Logisztika, szervezés, lebonyolítás, finanszírozás (Előterjesztő: Csilla Gizińska)
b) A tudományos program előkészítése (Előterjesztő: Andrea Seidler)
3.) Tájékoztató a Társaság tevékenységéről és kiadványairól (Előterjesztő: Monok István)
4.) Új NMT-tagok (Előterjesztő: Monok István)
5.) Egyebek

Határozatok