A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elektronikus közgyűlése 2024. május 17-én lesz

Időpont: 2024. május 17. (péntek) 14.00 óra

Helyszín: Zoom (A részvételhez szükséges regisztrációs linket e-mailben ismertetjük.)

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen személyes vagy távjelentléttel), úgy a megismételt ülés az eredeti helyszínen és napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt online közgyűlés időpontja: 2024. május 17. (péntek) 14.15 óra

Napirend:

  1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása (Előterjesztő: Andrea Seidler)
  2. Kooptálás (Előterjesztő: Bene Sándor)
  3. Tájékoztatás a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészületeiről, valamint a szervezőbizottság és az új szimpózium­javaslatok jóváhagyása (Előterjesztő: Monok István, Bene Sándor)
  4. A Felügyelőbizottság 2023. évi jelentésének elfogadása (Előterjesztő: Korompay Klára)
  5. A 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása (Előterjesztő: Bene Sándor)
  6. A 2023. évi társelnöki beszámoló elfogadása (Előterjesztő: Monok István)
  7. A 2024. évi költségvetés jóváhagyása (Előterjesztő: Monok István)