Online közgyűlés május 20-án

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság online közgyűlést tart az alábbi időpontban és napirend szerint.

Időpont: 2022. május 20. (péntek) 11.00 óra

Online csatlakozás Zoom-on (a linket e-mailben küldjük)

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen személyes vagy távjelentléttel), úgy a megismételt ülés az eredeti helyszínen és napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt online közgyűlés időpontja: 2022. május 20. (péntek) 11.15 óra

Napirend (az előterjesztések elérhetőségét e-mail-ben küldjük):
1.) A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
2.) Döntés a IX. Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszusról („Térátlépések: Közép-Európa mint dinamikus tér- a változás elmélete és gyakorlata”)
3.) A Felügyelőbizottság 2021. évi jelentésének elfogadása
4.) Döntés az szja 1% felajánlások felhasználásáról
5.) A 2021. évi társelnöki beszámoló elfogadása
6.) A 2021. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
7.) A 2022. évi költségvetés jóváhagyása