Egy magyar érdekű holland könyv

Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum. Amersfoort: Vuurbaak, 2021. ISBN: 978 90 5560586 6

Ebben az évben jelent meg a hollandiai Vuurbaak kiadónál Maarten Johan Aalders (1954) holland egyháztörténész könyve a Holland és magyar protestánsok a két világháború között címmel. Aalders református lelkész, teológiai tanulmányait Amszterdamban (Vrije Universiteit) végezte, majd lelkészként különböző gyülekezetekben szolgált (Woubrugge 1982-től, Amstelveen 1990-től). 1990-ben védte meg doktori disszertációját, több teológiai és egyháztörténeti jellegű könyvet és tanulmányt is publikált, mint például: Ethisch tussen 1870 en 1920 (1990) De komst van de toga (2001) Een handjevol verkenners? (2012) Heeft de slang gesproken? (2013) Gereformeerden onder elkaar (2015). 2016-ban Aalders részt vett egy kutatási projektben, melynek során a budapesti Ráday Levéltárban Sebestyén Jernő holland nyelvű leveleit tanulmányozta és digitalizálta az amszterdami Vrije Universiteit megbízásából. Ettől kezdve foglalkozott intenzíven a magyar-holland kapcsolatokkal, elsősorban a két világháború közötti időszakkal. Ennek a kornak legfontosabb magyar-holland kapcsolódási pontja az első világháború utáni gyermekmentő akció volt. Magyar gyermekek tízezreit vitték vonattal holland (de később belga, svájci, angol és svéd) befogadó szülőkhöz, hogy ott a háborús trauma, az éhezés és a nélkülözés megpróbáltatásait némileg enyhítsék. A cél az volt, hogy néhány hetes pihenés után a gyermekek visszatérjenek hazájukba. A gyermekvonat akció azonban a humanitárius jellege mellett katalizátorként is szolgált a két ország kapcsolatában.

A magyar-holland együttműködés szorosabbá vált a kereskedelem, a gazdaság a turizmus, a kultúra, az irodalom terén, de politikai és egyházi szinten is. Aalders gyermekvonatokkal kapcsolatos kutatásait a Kampeni Teológiai Egyetem Neo-Calvinism Research Istitute kutatójaként végezte és részt vett egy nemzetközi kutatócsoport munkájában, melyben a kampeni teológia mellett a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem, az ELTE és a Debreceni Egyetem is részt vett. A kutatások eredményeit Maarten J. Aalders Réthelyi Orsolyával és Pusztai Gáborral közösen szerkesztett A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után című tanulmánykötetben tárta a nyilvánosság elé.

Aalders legújabb könyve az eddigi kutatások kibővítésének és elmélyítésének eredménye. A monográfiából kiderül, hogy a nagyívű humanitárius akció mellett, melyet itthon egyszerűen csak gyermekvonatokként szoktak emlegetni, a holland protestánsok számos más területen kerestek kapcsolatot és nyújtottak segítséget Magyarországnak, illetve a magyar protestánsoknak. Az első világháború után több vonatnyi segélyt küldtek Budapestre, árvaházat, iskolát alapítottak, megszervezték a gyermekétkeztetést, egyházi delegációk sora érkezett hazánkba, teológiai hallgatók és oktatók cseréjét szorgalmazták. Aalders rendkívül alapos munkát végzett. Kutatásaihoz a holland, angol, német és magyar nyelvű szakirodalom mellett magyarországi és hollandiai levéltárak elérhető és megmaradt anyagait is részletesen feldolgozta, valamint magánszemélyek hagyatékát is felhasználta. Részletesen kitér olyan személyek tevékenységére, akik a korszakban nagyban hozzájárultak a magyar-holland kapcsolatok erősödéséhez és fejlődéséhez. Ilyen kulcsfigurák voltak a volt holland miniszterelnök, Abraham Kuyper lányai, Henriëtte (1870-1933), Johanna (1875-1948) és Catharina (1876-1955) Kuyper, a budapesti holland főkonzul Jan Clinge Fledderus (1870-1946) és Sebestyén Jenő (1884-1950) református teológiai tanár is. Az olvasó Aalders könyve alapján kiváló áttekintést kaphat a két világháború közötti időszak holland-magyar protestáns kapcsolatairól, annak motivációjáról, legfontosabb szereplőiről és máig tartó hatásáról. Az eddig csak hollandul elérhető kötet reménység szerint a közeljövőben magyarul is kapható lesz.

Pusztai Gábor