A Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények felhívása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Magyar Nemzeti Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár idén is megjelenteti a „Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények” címet viselő, 2003 óta komoly tudományos rangot kivívó évkönyvét. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a 2022. évi számban való közlés lehetőségére.

Az idei Lymbusba, a korábbi évek gyakorlata szerint, a magyarság politika- és művelődéstörténetét megvilágító, hazai vagy külföldi levéltárakból / kézirattárakból származó kiadatlan forrásokat várunk, a forrás terjedelmét nem meghaladó méretű bevezetővel, jegyzetekkel, minimum 5–10 lap, maximum 4–5 ív terjedelemben. A 2022. évi kötet megjelentetését az év végére tervezzük, a cikkek, közlemények leadási határideje ennek megfelelően: 2022. július 31.A közlésre elfogadott, ám a kései leadás vagy terjedelmi okok miatt az idei számból kimaradó írásokat a következő esztendei évkönyvben kívánjuk megjelentetni.

A megjelenéshez a határidőn belüli benyújtáson túl előzetes jelentkezés is szükséges 2022. május 8-ig, amelynek tartalmaznia kell a közlemény címét, várható terjedelmét és tartalmának legalább egy bekezdésnyi leírását, azaz egy rezümét.

A jelentkezéseket az esetlegesen felmerülő kérdésekhez hasonlóan a következő email-címeken várjuk:szabo.andras.peter@abtk.hugabor.ujvary@veritas.gov.hu (A levelet lehetőleg mindkét címre elküldve.)

A közlemények elfogadásáról az évkönyv május közepén összeülő szerkesztőbizottsága hoz majd döntést, és az eredményről a szerzőket haladéktalanul értesítjük. Jelezzük továbbá, hogy szakmai gárdánk bővülésével a 19–20. századi forrásokat tartalmazó közlemények gondozását új szerkesztőnk, Schwarczwölder Ádám a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa végzi majd.

Közleményét várva, köszönettel és szívélyes üdvözlettel, a Lymbus Szerkesztőbizottsága nevében:

Ujváry Gábor főszerkesztő
Szabó András Péter felelős szerkesztő
Schwarczwölder Ádám szerkeszt