A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2015. évi elektronikus úton rendezett közgyűlése

eszavNapirend

 1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
 2. Csilla Gizińska (Varsó) és Szentesi Žagar Orsolya (Zágráb) választmányi taggá választása
 3. A 2015. évi költségvetés jóváhagyása
 4. A 2014. évi társelnöki beszámoló elfogadása
 5. A Felügyelőbizottság 2014. évi jelentésének elfogadása
 6. A 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

Az elektronikus úton rendezett közgyűlés
helye, internetes felületének elérhetősége:
a kiküldött anyagban szereplő címen
eseményeinek időrendje:

 • 2015. 04. 24-tól 2015. 04. 28-ig: hozzászólások, észrevételek
 • 2015. 04. 29-ig: a hozzászólások, észrevételek, valamint az azokra adott válaszok ismertetése
 • 2015. 04. 30-tól 2015. 05. 04-ig*: szavazás
 • 2015. 05. 06-tól 2015. 05. 07-ig*: megismételt szavazás**
 • 2015. 05. 08-ig: eredmények ismertetése

*Az online űrlapon kért adatok megadása nélkül szavazata érvénytelen. A szavazó szavazata akkor tekinthető határidőben leadottnak, ha az a fent megadott határidőig beérkezik. A beérkezés időpontja a fogadó rendszere által feltüntetett időpont (időbélyeg).

**Amennyiben a 2015. 04. 30-tól 2015. 05. 04-ig a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő nem adja le a szavazatát az erre a célra biztosított online felületen, úgy a 2015. 05. 06-tól 2015. 05. 07-ig tartó megismételt szavazás az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

error
fb-share-icon