A Szentpétervári Állami Egyetem Finnugor Tanszéke

Név, elérhetőség
Кафедра финно-угорской филологии
Телефон: (812) 328-18-72
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, В.О., Университетская наб. 11, ауд. 199
fgr.phil@spbu.ru
Honlap

Szentpétervári Állami Egyetem, Finnugor Tanszéke
199034 Szentpétervár, Vasziljevszkijosztrov, Universzitetszkaja nab. 11, 199.
e-mail címe: fgr.phil@spbu.ru

Az intézmény profilja
Tudomány, oktatás
A tanszék főleg ún. állami finnugor nyelvek tanításával és finnugor nyelvek és irodalmak kutatásával foglalkozik. Szoros kapcsolatban állunk a legjelentősebb finnugor, különösen a magyar nyelv kutatásával és terjesztésével foglalkozó intézményekkel: a Balassi Intézettel, a Helsinki és Tartu finnugor tanszékeivel, a Moszkvai Magyar Intézettel.
Tanítványaink nyelvtanár-, nyelvész- és kutatóként, fordító- és tolmácsként, valamint idegenvezető-, diplomata-, üzletemberként is dolgoznak.

A kutatás főterületei
•     Finnugor nyelvek (magyar, finn és észt nyelvek): elméleti és gyakorlati nyelvtan, lexikológia, interdiszciplináris nyelvészeti kutatások, a beszéd reprezentációja
•    Fordítás/tolmácsoláselméleti és gyakorlati aspektusai
•    Kortárs észt/finn/magyar irodalom
•    Interdiszciplináris kutatások (pl. film/színháztörténet)

Az intézmény rövid története
A Pétervári (korábban Leningrádi) Finnugor tanszék 1925. óta  létezik, akkor inkább finn nyelvek leírásával és oktatásával foglalkozott Bubrich D. V. vezetése alatt. Javaslatára 1947-ben megrendezték az első Össz-Szovjet Finnugor Konferenciát. Az 1946/47. tanévben a magyar nyelvet is el kezdték tanítani a tanszéken és mivel nem volt hozzá se tanár se szótár, az első (Szovjetunióban) orosz-magyar szótárt is összeállították (25 ezer szójegyzék nyelvtani ismertetővel) Bubrich, Haasz és Majtinszkaja közreműködésével. Majtinszkaja később az első Magyar-Orosz szótár egyik szerzője lett (1946). A tanszéken számos híres finnugrista dolgozott, többek között: Bereczki Gábor, Domokos Péter. Magyar lektoraink közül felsorohatók: Jakocs Dániel, Kovács András, Horvát Tamás, Bogár Edit, Nagy Csaba, Balázsi József Attila, Nagy István és a többiek.
2007-ben megnyílt az észt szak is. A tanszék részt vesz tudományos konfereciák megszervezésében is.
A tanszéken belül Magyar pont és Magyar könyvtár is működik. Segítséget nyújtunk a szentpétervári és más egyetemeken tanuló magyar diákoknak is.

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről
•    alapszak: magyar/finn/észt nyelv és irodalom,
•    mesterszak: magyar/finn nyelv és fordítás/tolmácsolás
Az összes finnugor nyelvet alapszintről európai C+ és B szintig tanítjuk. A bolognai folyamat szerint két részre tagolódik az alapvető keretrendszerünk: alapképzés (4 év) és mesterképzés (2 év). Az első részhez csak általános iskolai végzettség kell (az adott finnugor nyelvtudása nem kötelező), a második, mesterszinthez a bejelentkezőnek már B2 szintű nyelvtudással kell rendelkeznie, valamint az első alapképzéssel. A mesterszak felvételi vizsgája szóbeli és írásbeli részből áll. A szóbeli rész – magyar/finn nyelven folyik egy-egy általános téma/cikk alapján, az írásbeli vizsga pedig fordítást és egy kérdést tartalmaz finnugrisztikából.
A Finnugor tanszék vezetője
Kolpakova Natalija Nikolajevna (kandidátus/PhD)

Az intézményben dolgozó hungarológusok
Kolpakova Natalija (kandidátus/PhD) – nyelvész (elméleti nyelvtan, lexikológia, finnugor nyelvészet, összehasonlító finnugrisztika)
Yakimenko Oxana –  irodalomár, fordító, műfordító (magyar irodalom története, kortárs irodalom, dráma, világirodalom, fordítás-tolmácsolás, fordítási elmélet, interdiszciplináris kutatás)
Popinej Viktória – nyelvész, műfordító (nyelvgyakorlat, szótárírás, fordítás)
Szuvizsenko Leonid  (kandidátus/PhD) – irodalmár (magyar irodalom története)