A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Történettudományi Kara

Név, elérhetőség
Исторический факультет МГУ
Ломоносовский проспект 27/4,
119992, Москва
Российская Федерация

Moscow State Lomonosov University History Faculty
Lomonosovsky prospect, 27/4
119992, Moscow
Russian Federation

Honlap
hist.msu.ru/index.html (oroszul)
hist.msu.ru/English/index.html (angolul)
hist.msu.ru/Deutsch/index.html (németül)
hist.msu.ru/Francais/index.html (franciául)

A kar profilja
A Történettudományi Kar egyetemes műveltség közvetítését kínálja hallgatóinak. A hasonló tanintézményektől eltérően a kar egyik alapvető célkitűzése, hogy minél alaposabb elméleti képzettséggel és széles tájékozottsággal bocsássa útjukra a végzett hallgatókat, akik az ország vezető kutatási és oktatási intézményeiben, kiadóinál dolgozhatnak, újságíróként, politológusként, politikusként tevékenykedhetnek.

A karon nincs különálló hungarológia szak. Magyarország történelmét a régió és a kontinens történetének oktatása keretében, a Középkori és Kora-újkori Történeti Tanszéken, a Déli és Nyugati Szlávok Történeti Tanszékén és az Európai és Észak-Amerikai Újkori és Modernkori Történeti Tanszéken tanítják. A diákok magyar vonatkozású témaválasztása rendszerint attól függ, hogy a kar tud-e az adott témához megfelelő tudományos vezetőt biztosítani (meghívott külső oktatókat is beleértve).

Az oktatás fő területei
•    Oroszország története
•    Egyetemes történet
•    Régészet
•    Etnológia
•    Művészettörténet
•    Nemzetközi kapcsolatok
•    Politológia
•    Történeti-kulturális turizmus

A kar rövid története
A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemet – Oroszország legrégibb és legtekintélyesebb egyetemét – 1755-ben Erzsébet Petrovna cárnő rendelete értelmében, Ivan Shuvalov gróf és Mikhail Lomonoszov, kiemelkedő tudós közreműködésével alapították meg. Utóbbi nevét az egyetem 1940 óta viseli. A Történettudományi Kart 1934-ben hozták létre. Ugyan a karon különálló hungarológia szak nem működik, a kar oktatási politikájának mindig is az volt a célja, hogy lehetőleg minden régióhoz, nemzethez és történeti korszakhoz értő szakembereket neveljen.
Mindennek eredményeképpen az 1970-es és 1990-es évek között az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének vezető munkatársa Prof. Tofik Iszlamov irányítása alatt, az Európai és Amerikai Újkori és Modernkori Történeti Tanszéken, több ma is a hungarológia terén elismert történész tevékenykedett. Például Prof. Artyjom Ajrapetov (Tambovi Állami Egyetem) vagy Dr. Csilla Zhelitski (Zseliczky) (OTA Szlavisztikai Intézete) a Tanszéken védték meg a diplomamunkájukat.
1986 óta Dr. Tatyjana Guszarova vezeti azon diákok munkáját, akik  középkori és kora-újkori magyar történelemből írják a diplomamunkájukat. Szintén ő tartja a középkori és kora-újkori magyar történelemről szóló szemináriumokat, amelyeket más tanszékeken szakosodó diákok (történészek, művészettörténészek) látogatnak.

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről
A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem jelenleg a bolognai rendszerre tér át, ami a Történettudományi Karon folyó oktatásra is hatással van. A magiszteri és doktori képzésben lehetőség van arra, hogy a diákok, illetve a doktoranduszok magyar témákról írják a diplomamunkájukat és disszertációjukat, ha a kar biztosít számukra egy megfelelő tudományos vezetőt. Felvételi vizsgát az alábbi tárgyakból kell tenni: történelem, orosz nyelv, idegen nyelv; a doktori képzésre: történelem, idegen nyelv, filozófia. Ugyan a magyar nyelv hivatalosan sehol sem szerepel a kötelező vizsgakövetelmények között, a magyar vonatkozású munkák elkészítéséhez a magyar nyelv ismerete nélkülözhetetlen.
Részletesebb információk az alábbi honlapon találhatók: hist.msu.ru/Admin/disser.htm 

A kar dékánja:
Serguei Karpov, akadémikus

A karon dolgozó hungarológusok:
Tatyjana Guszarova, D. Phil., egyetemi docens – középkori és kora-újkori magyar történelem