A Mordvin Állami Egyetem Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéke

Név
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва”, rövidítve ФГБОУ ВПО „МГУ им. Н.П. Огарёва”

Ogarev Mordovia State University

Mordvin Állami Egyetem

Elérhetőség

  • Az egyetem címe: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68,
  • A tanszék címe: 43000, Республика Мордовия, г.Саранск, Демократическая, 69
  • Az egyetem telefonszáma: 472913; 290545; 233755
  • A tanszék telefonszáma: 290845, Fax.: 472913
  • Az egyetem e-mail címe:  dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru
  • A tanszék e-mail címe: fac-phyl@adm.mrsu.ru; filfak.mgu.@mail.ru
  • Honlap

    A mordvin hungarológia, mint egyetemi szintű oktatás és kutatás, kezdettől fogva a Mordvin Állami N. P. Ogarjov Egyetemhez kapcsolódik, hiszen ez az egyetlen egyetem a Mordvin Köztársaságban, ahol a magyar nyelvet (a finn mellett) lehet tanulni.  
    A Mordvin Állami N. P. Ogarjov Egyetemen hivatalosan 2001 óta működik a Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszék, ami az Erza Tanszéken alapul, azonban a mordvin hungarológia története korábban kezdődött.  
Magyar nyelvet először mordvin szakos hallgatók tanulhattak heti két órában, majd finnugor szakosok is, heti három-négy órában. A magyar nyelv oktatása 1991 óta a mai napig folyik, addig a rokon nyelvek közül finn és észt nyelvet tanítottak. Marija Imajkina volt az első oktató, aki magyar nyelvet tanított a Mordvin Állami Egyetemen. 1990-től 1997-ig orosz lektorként dolgozott Budapesten, ahol megtanult magyarul.
    A Mordvin Állami Egyetem 1990 és 1991 között közös nyelvjárás gyűjtést szervezett a debreceni Finnugor Tanszékkel. A gyakorlaton, amelynek vezetője D.V. Cigankin professzor volt, Keresztes László tanítványai is résztvettek. A gyűjtőút eredményeképpen megerősödtek a kapcsolatok az egyetemek között.
    1992 jelentős év volt mind az egyetem, mind a kar számára: létrejött a finnugor szak, amelynek “Finnugor filológia-Idegen nyelv” lett a speciálitása. A szak megnyitása a Finnugor és Összehasonlíto Nyelvészeti tanszék vezetőjének, M.V. Moszin professzornak és a Mordvin Állami Egyetem rektorának N.P. Makarkinnak a segítségével vált lehetővé.
    A finnugor szakra minden évben 15-16 hallgató jelentkezett, de a jelentkezők száma tavaly óta kilencre csökkent. A hallgatók egyik fele finn, a másik fele magyar nyelvet tanul. A finn és magyar nyelv mellett jelenleg erza, vagy moksa nyelvet, valamint angol, vagy német nyelvet kell tanulni. Emellett lehetőség van finn, magyar és erza/moksa irodalmat hallgatni.
A magyar szakosok óraszáma minden évfolyamon hetente háromszor 90 perc. Ez a Magyar nyelvi gyakorlat. Másodévtől – a második szemesztertől – kezdődik a Magyar elmélet óra hetente egyszer. Ezenfelül más kurzusokon is részt lehet venni: Magyar nyelv története (36 óra), Országismeret (36 óra), Fordítástechnika (36 óra).
Öt év alatt háromszor vizsgáznak a diákok magyarból, ezt követi az  államvizsga. A hallgatók szakdolgozatot írnak magyar-erza/moksa összehasonlító nyelvészeti témából.
Tavaly óta Szaranszkban is a Bolognai rendszer lépett életbe. Ennek eredményeképpen a BA képzésben magyar és angol órák száma megnőtt, az erza és moksa nyelvi órák lecsökkentek. Az MA képzésünknek két specialitása van, az egyik a „Fordítástehcnika (magyar/finn nyelv), a másik az „Összehasonlító nyelvészet” (finnugor nyelvek).
1993 óta több magyar anyanyelvi tanár/lektor járt nálunk, köztük Dr. Zaicz Gábor (Magyar Tudományos Akadémia (egy szemeszter, 1993-ban), az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, Nagy József (egy szemeszter, 1994-ben), a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszai, Molnár Judit (két szemeszter, 1995-1996-ban), és Bencsik Edit (egy szemeszter, 1998-ban).  Az utóbbi években főként magyar ösztöndíjas diákok jártak itt (Felföldi Ágnes: 2002-2004., Janurik Boglárka: 2006-2007., Kovács Boglárka: 2008., Tóth Rita: 2009., Hatvani Flóra: 2010.), akik segítettek a magyar órákon. Kulturális programokat szerveztek, prezentációt készítettek Magyarországról és megszeretették anyanyelvüket a diákokkal. A magyar diákok szívesen tanultak mind erzául, mind moksául, míg Mordóviában tartózkodtak. Sokat tanultak az itteni kultúráról, nyelvről, emberekről. Emellett folytatták kutatási munkájukat is, hiszen mindannyian az erza, vagy a moksa nyelvvel foglalkoznak.
Sajnos, még mindig nincs szerződés az oroszországi és a magyarországi Oktatási Minisztérium között, ezért nem tudunk magyar lektort hívni, aki rendszeresen oktatna az egyetemünkön.
    A hungarológia kezdete Dr. Alekszandr Pavlovics Feoktisztov nevéhez fűződik, aki 1992 óta először a Moksa Tanszéken, majd a Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéken dolgozott. Folyékonyan beszélt magyarul, finnül, észtül, és németül. Gyakran hívták lektornak Magyarországra (Budapestre) és Finnországba (Helsinkibe és Turkuba). Tudományos munkái jelentősek a finnugrisztikában.
    A Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéken jelenleg 4 tanár tanít magyar nyelvet: Dr. Kazaeva Nyina, Dr. Motorkina Szvetlana, Dr. Ariszkina Tatyana, és Abramova Elena adjunktus. Minden tanár már többször járt Magyarországon, ahol elsajátították a magyar nyelv sajátosságait. Ezenkívül Dr. Imajkina M.D. (1993-1995), Dr. Sirmankina R.Sz. (1995-1998), Dr. Kazaeva Nyina (2002-2005.), Dr. Motorkina Szvetlana (1998-2002; 2007-2010), Dr. Ariszkina Tatyana (2011-től a mai napig) több évig tanítottak erza nyelvet Magyarországon.
    A mordvin-magyar együttműködés eredményeképpen számos szótár született: Mészáros Edit és Sirmankina Rajisa: „Erza-mordvin–magyar szótár” (Szeged, 1999., 2003.); Mészáros E. – Motorkina Sz. – Kazaeva Ny.Felföldi Á. – Širmankina R.: „Magyar–erza–mordvin szótár” (Szeged, 2008.); Mészáros Edit: „Erza-mordvin hangós-szótár szövegekkel és ragozási táblazatokkal” (Közreműködött: Nyina Kazaeva); Mordvinic: Erza and Moksa // Onomastica Uralica 1b Selected Bibliographi of the Onomastics of the Uralian Languages. Debrecen – Helsinki, 2001. 257–267, History of the Research Mordvinian Place Names // Onomastica Uralica 2. History of the Study of Toponyims in the Uralian Languages. Debrecen – Helsinki, 2002. 145–160. – Kazaeva Ny., Maticsák S.; valamint folyamatban van az „Erza-mordvin – magyar társalgás”, amelyen Motorkina Szvetlana és Hatvani Flóra dolgoznak.
Fontosnak tartjunk a tanszékünk és a szegedi Finnugor Tanszék, valamint a szombathelyi Uralisztika Intézeti Tanszék közötti együttműködési szerződés megkötését. Jelenleg az Uralisztika Intézeti Tanszéken a „Mordvin terminológia” közös  projekten Ariszkina Tatyana dolgozik.
    A finnugor szakos hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy minden évben részt vegyenek a magyarországi nyári egyetemeken és pályázzanak a magyar állami részképzéses ösztöndíjakra. Eddig 21 diák tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és Szegedi Tudományegyetemen. Az idén  6 hallgató pályázott ösztöndíjra. Ezek a képzések nagyon hasznosak a diákjaink számára, hiszen a  részképzés ideje alatt a hallgatók jobban megismerkednek a magyar kultúrával, fejlesztik a nyelvtudásukat. Különösen fontos számukra, hogy a magyar nyelvet anyanyelvi környezetben hallgathassák és saját nyelvtudásukat is hasznosítsák, mivel eddig szóbeli kommunikációra nem nagyon volt lehetőségük. A magyar nyelv tanulása mellett szakdolgozatukhoz is anyagot gyűjtenek.
    A Bölcsészettudományi kar és a Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszék könyvtárában találhatóak tankönyvek, segédkönyvek, audió- és videókazetták, amelyek szükségesek a magyar nyelv tanításához: Hungarolingua 1./2./3., Halló, itt Magyarország 1./2., 1000 szó magyarul, Durszt P. Lépésenként magyarul 1./ 2 + CD; A magyar nyelv története, Magyar grammatika és számos szótár. Ezen kívül a Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszék tanárai következő tankönyveket adták ki: Feoktisztov A.P., Motorkina Sz., Kazaeva Ny. „Современный венгерский язык” („A mai magyar nyelv”); Kazaeva Ny. „Страноведение Венгрии” („Országismeret»); Motorkina Sz. „Читаем по-венгерски” („Magyarul olvasunk”).
Eddig főként a Hungarolingua 1./2./3. könyvet használtunk, de más tankönyvet is igénybe vettünk: Halló, itt Magyarország 1./2., Itt magyarul beszélnek (I-II kötet). Az a tapasztalatunk, hogy a Hungarolingua kötetek nem igazán hasznosak: egyrészt, mert a nyelvtan nincs benne magyarul (a táblázatokon kívül), másrészt, mert olyan fontos témát, mint a múlt idő, csak a második kötetben tárgyalja. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy másik tankönyv alapján tanítunk, és a Halló, itt Magyarország című tankönyvet választottuk.
    2011-ben  létrejött  bölcsészkarunkon a nyelvilabor, ekkor lett lehetőségünk a számítógépes programok használatával való tanításra, ami tapasztalataink szerint a leghatékonyabb a nyelvoktatásunk során és a diákok körében is igen népszerű.   
    Az utóbbi években a finnugrisztika nagyon népszerű. A Mordvin Állami Egyetemen működik az Interregionális Tudományos Finnugor Központ, illetve 2011 óta a Bölcsészettudományi Karon található a „Finnugrisztika” elnevezésű laboratórium, ahol a kutatóknak lehetőségük van dolgozni. A Finnugor és Összehasonlító Nyelvészeti Tanszék dolgozói mostanában „Az összetek szavak mordvin, magyar és finn nyelvben” projekten dolgoznak.
    Az Interregionális Tudományos Finnugor Központ adja ki a „Finnugor világ” folyóiratot, amely a finnugor népek nyelvészeti, művészeti, történelmi, néprajzi, demográfiai, földrajzi, közgazdasági és szociológia kérdéseivel foglalkozik. A folyóiratnak a fő célja a finnugor népek és nyelvek, az irodalom és a kultúra népszerűsítése.
    A Mordvin Állami Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán 2007 óta működik a Magyar Kulturális Központ. A Magyar Kulturális Központ fő tevékenységei:
1. Mordvin hallgatók és tanárok számára Magyarországon magyar tanfolyamok és nyelvi képzések szervezése;
2. A magyar kultúrát népszerűsítő programok szervezése;
3. Fordítói tevékenység.
    A mordóviai Magyar Kulturális Központ együttműködik a moszkvai Magyar Kulturális Központtal. Közösen szervezték a következő programokat: «Tarisznyás» együttes koncertje (2009-ben); Sipos László és Ugi István festők kiállítása (2010-ben); «Magyarország tegnap és ma / múltja és jövője: szociológiai aspektusa” (2010-ben) – kerek asztal.
    2011-ben a Volga-vidéki Finnugor Központ segítségével megnyílt „A Világörökségi Magyar Műemlékek” kiállítás, amelyen a legjobb magyar építészeti emlékeket és az egyedülálló természeti kincseket lehetett megtekinteni. Ennek a központnak a tevékenysége elősegíti a Mordvin Köztársaság és Magyarország közötti tudományos, oktatási és kulturális kapcsolatok erősítését.
A hungarológia a Mordvin Köztársaságban folyamatosan fejlődik. Eddigi munkák során már jelentős eredményeket értünk el, és mindig többre törekszünk. Fontosnak tarjuk a mordvin-magyar kapcsolatok erősítését.
Terveink a jövőre vonatkozóan:
1. Szerződés=Megállapodás az orosz és a magyar Oktatási Minisztérium között.
2. A mordvin hallgatók és tanárok számára Magyarországon magyar tanfolyamok és nyelvi képzések szervezése;
3. Új, ingyenes  tankönyvek és segédkönyvek a magyar Oktatási Minisztérium és a Hungarológiai Központ segítségével (hasonlóan Finnországhoz).
4. Lehetőség a gyakorlatokra magyar egyetemeken.