A Hankuki Egyetem Magyar Tanszéke

Név, elérhetőség

Hankuk Idegennyelvi Egyetem

Magyar Tanszék

89 Wangsan-ri, Mohyeon-myeon,

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,

Koreai Köztársaság 449-791

http://www.hufs.ac.kr/user/hufshungarian/index.html

 

Hankuk University of Foreign Studies

Department of Hungarian

89 Wangsan-ri, Mohyeon-myeon,

Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,

Korea 449-791

http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/index.html

 

2. A tanszék profilja

A tanszék azzal a kettős céllal jött létre, hogy egyfelől olyan szakértőket képezzen, akik a magyar nyelv, irodalom és történelem valamint a magyarságtudomány egyéb területein végeznek tudományos kutatásokat, másfelől olyan hozzáértő szakemberekkel lássa el az országot, akik a két ország fokozatosan fejlődő politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolataiban tölthetnek be vezető szerepet. A képzési tervet ennek megfelelően úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek a koreai társadalmi és nemzeti elvárásoknak, az ország stratégiai céljainak. Hallgatóink a magyar nyelvtudás mellett ezért széleskörű ismereteket szereznek Magyarországról, és több területen olyan tudományos alapú képzésben részesülnek, mely lehetővé teszi, hogy megalapozzák, majd lépésről lépésre fejlesszék a koreai magyarságtudományt, valamint aktív résztvevőivé váljanak a nemzetközi hungarológiai tevékenységeknek.

A tanszéken alapvetően 4 éves, BA-szintű képzés folyik, de lehetőség van a tanulmányok folytatására az MA-képzésben, amely a Kelet-Európai Nyelvek és Irodalmak Tanszékén belül működik. Az MA-képzésben nyelvészeti és irodalomtudományi szakirány választható. A Nemzetközi és Területi Tanulmányok Posztgraduális Iskola keretein belül pedig magyar politikai, közgazdasági, társadalmi és kulturális ismeretekre tehetnek szert az MA-képzés hallgatói.

 

Oktatott tantárgyak (BA-program):

Kezdő magyar nyelv 1,2

Kezdő magyar nyelvtan és fogalmazási gyakorlat 1,2

Kezdő magyar fordítási gyakorlat 1,2

Kezdő magyar beszédgyakorlat 1,2

Bevezetés a magyarságtudományba 1,2

Középhaladó magyar nyelvtan és fogalmazási gyakorlat 1,2

Középhaladó magyar fordítási gyakorlat 1,2

Középhaladó magyar beszédgyakorlat 1,2

A magyar kultúra története

Haladó magyar nyelvtan

Haladó magyar beszédgyakorlat

Hétköznapi magyar nyelv

Magyar népi irodalom

Magyar költészet

Bevezetés a magyar nyelvészetbe

Haladó magyar fogalmazási gyakorlat

Mai magyar nyelv

A magyar irodalom története

Magyar országismeret

Magyar szóalkotás

Kortárs magyar irodalom

Magyar-koreai fordítási gyakorlat

A magyar regény

Magyar fonetika

Szemelvények a magyar irodalomból

Magyar politikai és gazdasági ismeretek

A magyar nyelv története

Magyar történelem

Magyar regionális ismeretek

Magyar írók

A magyar dráma

 

3. A tanszék rövid története

1987. október 23-án akkreditálták a HUFS Magyar Tanszékét, melyen 1988 márciusában (a koreai oktatási rendszerben az új tanév kezdete márciusra esik) 30 fő felvételével indult meg a képzés. Mivel a Koreai Köztársaság a szocialista országok közül elsőként Magyarországgal alakított ki diplomáciai kapcsolatot, mind politikailag, mind pedig társadalmilag igen nagy figyelem övezte Koreában ez idő tájt Magyarországot. Ezt az is mutatja, hogy az 1989-es tanévben a Magyar Tanszék Korea-szerte az egyik legnépszerűbb tanszékek egyike volt.

Amióta mindkét országban kölcsönösen nagykövetséget hoztak létre, a két ország közötti kulturális, gazdasági és külpolitikai kapcsolatok is folyamatosan fejlődnek. A társadalmi igényeknek megfelelően a tanszékre felvételt nyert hallgatók létszáma 1990-ben 40 főre emelkedett. (2004 óta viszont visszaesés figyelhető meg, a jelentkezők létszáma 34 főre csökkent.)

Kis idő elteltével a tanszék megszilárdult, s ezt napjainkban a következő tevékenységek is alátámasztják:

 

A HUFS Magyar Tanszékének tevékenységei:

 1. MA, illetve PhD-kurzus indítása
 2. A Közép-Kelet Európai és Balkán Kutatóintézet felállítása
 3. A Közép-Kelet Európai és Balkán Tanulmányok Koreai Társaságán (KACEEBS) belüli tevékenységek
 4. A magyar szakos diákok önkéntes és aktív tevékenysége (pl. A Hankuk Idegennyelvi Egyetem által rendezett Világ Népei Fesztiválon való rendszeres részvétel, magyar drámák színpadra állítása stb.)

Bilaterális tevékenységek:

 1. Magyar egyetemekkel többszintes csereprogramokról szóló megállapodások kötése.
 2. Az egyetemen belüli, ún. „7+1 rendszer” keretében a diákoknak lehetőségük nyílik, hogy egy féléven keresztül egy magyar egyetemen folytassanak tanulmányokat (jelenleg az ELTE, a Szegedi Egyetem és a Debreceni Egyetem minden évben kb. 8 diákot fogad).
 3. Állami szerveknél, médiacégeknél, pénzügyi intézményeknél, oktatási intézményeknél és multinacionális vállalatoknál dolgozó magyar szakos öregdiákok kapcsolattartása a Magyar Tanszékkel.

 

4. Posztgraduális képzés

Az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával 1992-ben indítottuk el a 4 féléves MA-kurzust, mely jelenleg a Keleti-Európai Nyelvek és Irodalmak Tanszékén belül működik. Ezen képzés keretében irodalomtudományi, illetve nyelvtudományi specializáció választható.

(Az MA-kurzus létrehozása óta összesen tízen végeztek magyar nyelvészeti illetve magyar irodalmi szakirányon.)

 

5. Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek

Magyar-koreai kéziszótár (első kiadás: 2000, bővített kiadás: 2005)

Koreai-magyar kéziszótár (megjelenése 2011 decemberére várható)

Koreai nyelvre fordított magyar művek:

1. Szabó Magda: Az őz (사슴). Ford. Jung, Bang-Kyu, 1992.

2. Konrád György: A látogató (방문객). Ford. Jung, Bang-Kyu, 1995.

3. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (에데시 언너). Ford. Jung, Bang-Kyu, 2008.

4. Örkény István: Tóték (토트씨네). Ford. Jung, Bang-Kyu, 2008.

5. Szabó Magda: Freskó (프레스코). Ford. Jung, Bang-Kyu, 2009.

6. Móricz Zsigmond válogatott novellái (모리츠 단편집). Ford. Yoo, Jin-Il, 2009.

7. Gárdonyi Géza: A lámpás (등불). Ford. Jung, Bang-Kyu, 2010.

Magyar nyelvre fordított koreai művek:

1. Kagylóhéjak (황순원 단편선집, 황순원). Ford. Yoo, Jin-Il, Szűts Zoltán. Ráció Kiadó, 2005.

2. A tigris és a nyúl. Koreai mesék és történetek (한국의 설화). Ford. Yoo, Jin-Il, Szűts Zoltán. Ráció Kiadó, 2007.

3. Annak az ősznek három napja (엄마의 말뚝, 박완서). Ford. Jin, Kyung-Ae, Varga Katalin. Nyitott Könyvműhely, 2007.

4. A törpe (난장이가 쏘아 올린 작은 공, 조세희). Ford. Kim, Bo-Gook, Varga Katalin. Nyitott Könyvműhely, 2007.

 

6. A tanszék oktatói

 

Prof. PhD Park, Soo-Young, Hamburgi Egyetem

1956-ban született.

 

Tanulmányok:

 

PhD Hamburgi Egyetem, Hamburg, Németország, Finnugrisztika, 1987.

BA Seogang Egyetem, Szöul, Korea, Német irodalom és nyelvészet, 1979.

 

Szakmai tapasztalat:

 

1988. 03 – Professzor, Magyar Tanszék, Hankuk Idegennyelvi Egyetem

1995. 02. – 1996. 08. Vendégprofesszor, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest

2004. 03. – 2006. 02. A Közép-Kelet Európai és Balkán Kutatóintézet igazgatója, Hankuk Idegennyelvi Egyetem

 

Kitüntetések:

 

2004. – Pro Cultura Hungarica

 

Publikációk – Tanulmányok:

 

2010

A Study on Plurality and Number Agreement in Hungarian. East European Studies, No. 24. 3–36.

2009

A Study on the Nominalization of NP Complement in Hungarian, East European Studies, No. 22, 3–38.

2008

A Study on the Hungarian Deverbal Nouns and the Nominal Forms of ‘Sino-Korean+hada’ Verb from Word-Formational Viewpoint, Language and Linguistics, No. 41, 1–20.

2007

A Study on History of Hungarian Orthography, Journal of Central&East European Studies, No. 9–1, 3–24.

A Typological Study on Hungarian Noun and Noun Phrases, Linguistics, No. 49, 1–21.

2006

Korean Studies in Eastern Europe: the Present and Problems, Journal of History and Culture, No. 25, 399–421.

A Study on Hungarian Causative Construction, East European Studies, No. 17, 51–75.

A Study on Fossilized Gerunds in Hungarian, Journal of Central&East European Studies, No. 8–1, 25–53.

A Study on Passive Constructions in Hungarian, Language and Linguistics, No. 37, 1–27.

2005

Modern Language Reform in Hungary and 21th Language Policy, East European Studies, No. 14, 3–23.

European Union and Hungarian Language Policy, International Area Review, Vol. 8 No. 2, 155–165.

2004

A Contrastive Study on Hungarian Existential Sentences and Korean Equivalences, Bilingual Research, Vol. 31, 117–143.

Tense and Aspect in Hungarian, Journal of Central&East European Studies, No.6–2, 3–30.

History of Hungarian Lexicography and Hungarian Korean dictionary, East European Studies, No. 13–1, 131–153.

2003

A Study on the System of Modality of Hungarian, Language and Linguistics, No. 32, 55–75.

2002

Hungarian Study in Korea and Korean Study in Hungary Achievements and Problems, Korea Poland Central Europe, 2nd International Academic Conference, 147–158.

A Study on the Impersonal Verbs in Hungarian, Journal of Central&East European Studies, No. 4–2, 25–61.

The History and Culture of Budapest as a Modern European Metropolis, East European Studies, No. 10–2, 247–268.

Modern Language Reform in Hungary and Neologism, Language and Linguistics, No. 26. 1–30.

1999

A Study on the Vowel Length Alternation in Hungarian, Journal of Central&East European Studies, No. 1, 29–56.

1998

A Study on the Vowel Harmony in Hungarian, East European Studies, No. 6 15–39.

The German Influences on the Hungarian Language, Beitrage zur Germanistik, No. 10, 61–93.

1995

Contrastive Study on Hungarian and Korean Consonant System, East European Studies, No. 4, 46–82.

1993

A Study on Aspectual System of Hungarian, East European Studies, No. 2, 127–157.

1992

The Hungarian Nominal Sentences and the Korean Equivalences, Bilingual Research, No. 9, 131–161.

 

Publikációk – Könyvek:

 

 • 헝가리어-한국어 사전 Magyar-koreai kéziszótár, Szöul, Hankuk Idegennyelvi Egyetem Kiadó, 20001, 20052.

 

 • 헝가리어 문법연구 A Study on Hungarian Grammar, Szöul, Hankuk Idegennyelvi Egyetem Kiadó, 2002.
 • 외국인을 위한 헝가리어 Ginter, K. – Tarnói, L.: Ungarisch für Ausländer című könyvének (1974) fordítása, Szöul, Hankuk Idegennyelvi Egyetem Kiadó, 19921, 19952.
 • 언어학의 사상사 R. H. Robins: Ideen und Problemgeschichte der Sprachwissenschaft című könyvének fordítása. németre fordította Gutknecht, Panther, 1973, Szöul, Imok Kiadó, 19921, 20042.

 

 

Prof. PhD Lee, Sang-Hyup, Hamburgi Egyetem

E-mail: leesh@hufs.ac.kr

Tel: +82-31-330-4302, +82-10-5387-4302 (mobil)

 

Tanulmányok:

 

PhD Hamburgi Egyetem, Hamburg, Németország, Finnugrisztika

 

Szakmai tapasztalat:

 

Tanszékvezető:                        Magyar Tanszék, Hankuk Idegennyelvi Egyetem

Intézeti igazgató:            Közép-Kelet Európai és Balkán Kutatóintézet, Hankuk Idegennyelvi Egyetem

Társasági elnök:                       Közép-Kelet Európai és Balkán Tanulmányok Koreai Társasága

Dékán:                             Közép-Kelet Európai Tanulmányok Intézete, Hankuk Idegennyelvi Egyetem

 

Publikációk – Könyvek:

 

 • Konfrontative Analyse zwischen dem ungarischen und koreanischen Kasussytem
 • Magyarország története (koreai nyelven)
 • A hagyományos magyar kultúra (koreai nyelven)
 • Magyar-koreai kéziszótár, (társszerkesztő), Szöul, Hankuk Idegennyelvi Egyetem Kiadó, 20001, 20052.

 

Publikációk – Tanulmányok:

 

 • Tanulmány a nemzeti öntudatról a mai magyarság körében (koreai nyelven)
 • A Habsburg birodalom és a magyar nemzeti és kulturális identitás kialakulása (koreai nyelven)
 • A Habsburg birodalom és a politikai-kulturális identitás Magyarországon (koreai nyelven)

 

 

Prof. Kovács Sándor, Szegedi Egyetem

E-mail: kovacs90@hotmail.com

Tel.: +82-31-330-383, +82-10-9505-8992 (mobil)

 

1963-ban született Zalaegerszegen.

 

Tanulmányok:

 

1989.                  MA Angol-összehasonlító irodalomtudomány-amerikanisztika József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország

Szakdolgozat: Posztmodernizmus és metafikció. Don DeLillo: Ratner’s Star

1984–1988:        József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, Angol-magyar szak

1985–1988:        József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, Összehasonlító irodalomtudomány

1986–1988:     József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, Amerikanisztika

1988–1989:        University of Oregon, Eugene, Oregon, US, English Language and Literature, Comparative Literature

 

Szakmai tapasztalat:

 

2008–:             Magyar Tanszék, Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Yongin, Korea, docens

2003–2008:        Modern Magyar Irodalom Tanszék, Szegedi Egyetem, adjunktus

2002–2006:        Magyar Tanszék, Média Intézet, Budapest, adjunktus

1989–2003:        Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék, Szegedi Egyetem, adjunktus

1995–1998:        Magyar Tanszék, Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Yongin, Korea, vendégoktató

1995–1996:     Angol Tanszék, Miskolci Egyetem, vendégoktató

1994–1996:     Hungarian Studies Department, Szegedi Egyetem, vendégoktató

1991–1994:        English Department, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, vendégoktató

 

Oktatott tantárgyak:

 

 • Magyar beszédgyakorlat
 • Hungarian nyelvtörténet, pragmatika
 • Bevezetés a magyar kultúrába, országismeret
 • Magyar irodalom: narratológia, kortárs magyar irodalom, retorika, bevezetés a tudományos kutatásba
 • Irodalomelmélet: posztstrukturalizmus; dekonstrukció; cyber elmélet; ideológiakritika
 • Irodalomtudomány: interpretációs stratégiák; narratológia; bevezetés az irodalomtudományba; bevezetés az irodalomértelmezésbe
 • Irodalomtörténet: az amerikai románc; Poe, Hawthorne, Melville; posztmodern elbeszélő szövegek

 

Konferenciák:

 

2011

Spring Conference of the East European Institute of HUFS, Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Korea

2010

Fall Conference of the East European Institute of HUFS, Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Korea

2010

’Retro’, Szegedi Egyetem, Magyarország

1997

Literature in Central-Eastern Europe, Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Korea

1996

Language and Literature Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Korea

1995

HUSSE II. Konferencia, Szeged, Magyarország

1994

Az irodalomértés horizontjai, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Magyarország

1993

Literatur und Politik in Ungarn, Mürzzuschlag, Ausztria

1993

DEkonFERENCIA, József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország

1992

Irodalmi nyelvek és kánonok, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete

 

Válogatott publikációk – Könyv:

 

 • Posztmagyar 4. (Odorics Ferenccel), Szeged (deKON-könyvek: Irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995.

 

Válogatott publikációk – Tanulmányok:

 

 • Bátran! míg az Apoll szent tüze fűt, ’s hevít”: Ungvárnémeti Tóth László versei, 1816. Acta Iuvenum 4. (szerk. Fabiny Tibor) (Szeged: JATE, 1987)
 • Mi az, hogy posztmagyar? (Mi az hogy! Posztmagyar!) (Mi az? Hogy?). Pompeji, 1992/2 (3. évf.)
 • A kritika nyelv-e? Pompeji, 1993/2-3
 • Der (Die) Wa(h). Was, 1993/73 (Literatur und Politik in Ungarn)
 • Egy irodalom-rendszer ideológiája. Pompeji, 1993/3-4
 • Mi a dekonstrukció és miért mondanak olyan szörnyű dolgokat róla? Helikon, 1994/1
 • A verseny. Apolló és/vagy Pán. Sem-sem? Literatura, 1994/3
 • Irodalom-rendszer és ideológia. DEkonFERENCIA I. 1. Szeged (deKON-könyvek: Irodalomelméleti és interpretációs sorozat), JATE Irodalomelmélet Csoport, 1994.
 • „Alamusz macska nagyot ugrik”. Napi jegyzések és levelek in: Fanni hagyományai: DEkonFERENCIA II 2. Szeged (deKON-könyvek: Irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995.
 • Az ártatlanság vélelme in: Az irodalomértés horizontjai. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1995.
 • SZ O R T Í R in: Papírborítás 3. Szeged (deKON-könyvek: Irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1995.
 • Contemporary Hungarian Fiction: The Presumption of Innocence. East European Studies, (Hankuk Idegennyelvi Egyetem, Korea), 1996, vol. 5. 97–105
 • „Hitek és tévhitek. Ki a magyar? Mi a magyar?” [헝가리에 대한] 옳은 믿음과 잘못돤 믿음 헝가리인은 누구인가? 헝가리인은 무엇인가? in: 한국서양문화사학회 2009/6.
 • Gomi. A retro-ról W. Gibson Sprawl-trilógiája ürügyén. Retro, Budapest-Szeged, Gondolat Kiadó-Pompeji, 2011.
 • „A Most Hungarian Episode (From the Period after the regime Change in 1990)” előadás: 2010 Fall Conference of the East European Institute of HUFS (megjelenés alatt)

 

Fordítások:

 

 • Roland Barthes: A Műtől a Szöveg felé. Pompeji, 1991/3.
 • Jacques Derrida: Egy értekezés ideje: írásjelek. Pompeji, 1992/1.
 • Gebhard Rusch: A történelem, az irodalomtörténet és a historiográfia elmélete. Helikon, 1993/1.
 • Diane Michelfelder: Filozófiai hermeneutika és radikális hermeneutika: az alázat tanításai. Athenaeum, 1994/2.
 • Jacques Derrida: Korlátolt felelősségű társaság abc (részletek). Helikon, 1994/1–2.
 • Barbara Johnson: A vonatkoztatási rendszer: Poe, Lacan, Derrida. Testes könyv: Irodalomelméleti fordításgyűjtemény, Szeged (deKON-könyvek: irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996.

 

Szerkesztés:

 

 • Helikon, 1994/1, Az amerikai dekonstrukció.
 • DEkonFERENCIA I 1. deKON-könyvek: Irodalomelméleti és interpretációs sorozat, Szeged, JATE Irodalomelmélet Csoport, 1994.
 • Testes könyv I: Irodalomelméleti fordításgyűjtemény, Szeged (deKON-könyvek: irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996.
 • Testes könyv II: Irodalomelméleti fordításgyűjtemény, Szeged (deKON-könyvek: irodalomelméleti és interpretációs sorozat), Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, 1997.

 

 

Óraadó oktatók:

 

PhD Lee, Sang-Dong: irodalom, Debreceni Egyetem

PhD Yoo, Jin-Il: irodalom, ELTE

PhD Kim, Bo-Gook: irodalom, ELTE

PhD Seo, De-Sung: közgazdaság, Konkuk Egyetem (Korea)

PhD Kim, Ji-Young: történelem, ELTE

PhD Kim, De-Soon: politológia, Glasgow University

Iván Henrietta: (2009–től) magyar társalgás, fogalmazás, és audiovizuális órák, ELTE