Horvát-magyar kapcsolattörténeti konferencia

A Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika-filológia Tanszéke és Hungarológia Tanszéke, Magyarország Külügyminisztériumának és zágrábi nagykövetségének, a Balassi Intézetnek, valamint
a Zágrábi Magyar Kisebbségi Tanácsnak a támogatásával,

2012. november 21-23. között

Régi és új: párhuzamok és érintkezések
a horvát és a magyar reneszánszban

címmel

nemzetközi tudományos konferenciát rendez
a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Az interdiszciplinaritás jegyében zajló, az irodalomtörténet és filológia, a művészettörténet, valamint az eszmetörténet szempontjait egyaránt érvényesíteni kívánó tanácskozás célja, hogy új szemszögből kerüljön vizsgálatra a részben közös államban kibontakozó, ám távoli területeket, mentalitásokat és tradíciókat egyesítő magyar és horvát reneszánsz kultúra történetének mintegy másfél évszázada, a 15. század közepétől a 16. század második feléig. Az előadások a nemzetközi reneszánszkutatás centrális fogalmai, a „régi” és az „új” köré csoportosulnak: e fogalompár alkalmasnak tűnik arra, hogy kimutassa mind a párhuzamos jelenségeket, a két kultúra közötti strukturális és személyes kapcsolatokat, mind az eltéréseket, olykor konfliktusokat – az egységet a különbözőségben és a különbségeket az egységben.

 

 A konferencia honlapja (magyar és horvát nyelvű programmal):