Elektronikus úton személyes részvétellel rendezett közgyűlés napirendje és forgatókönyve

NAPIREND

 1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
 2. A 2013. évi költségvetési terv jóváhagyása
 3. A 2012. évi társelnöki beszámoló elfogadása
 4. A 2012. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
 5. A Felügyelőbizottság 2012. évi jelentése

HOZZÁSZÓLÁSOK, VÁLASZOK HATÁRIDEJE

 • 2013. május 2-án (csütörtökön) 18 óráig van lehetőség a napirendi pontokhoz hozzászólni az e-mailben kiküldött meghívóban megadott weboldal felületén.
   
 • 2013. május 8-ig (szerdáig) az összesített kérdéseket, ill. az azokra adott válaszokat ismertetjük a Közgyűlés tagjaival, valamint elérhetővé tesszük az elektronikus szavazás lehetőségét. 

SZAVAZÁS, MEGISMÉTELT SZAVAZÁS HATÁRIDEJE

 • 2013. május 10-én (pénteken) 0-24 óráigadhatja le szavazatát az egyes napirendi kérdésekre.

  Határozatképtelenség esetén, azaz, ha a fenti időpontban a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő nem adja le a szavazatát az erre a célra biztosított online felületen, úgy 2013. május 15-én (szerdán) 0-24 óráig az elektronikus úton, személyes részvétellel történő megismételt szavazás az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes. 

 • 2013. május 15-én (szerdán) 0-24 óráig tart a megismételt szavazás.

Az online űrlapon kért adatok megadása nélkül szavazata érvénytelen.

A szavazó szavazata akkor tekinthető határidőben leadottnak, ha az a fent megadott határidőig beérkezik. A beérkezés időpontja a fogadó rendszere által feltüntetett időpont (időbélyeg).

További információ az nmtt kukac iif.hu címen kérhető.