Beszámoló a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Közgyűléséről

Közgyűlés

A sajátos körülmények miatt két részletben tartott Közgyűlést Tuomo Lahdelma elnök vezette.

Monok István főtitkár ismertette a Társaság 2006 és 2011 között végzett munkáját. A beszámoló olvasható a Társaság honlapján: http://www.nmtt.hu. A beszámolóhoz többen hozzászóltak, elismerve a titkárság romló körülmények között is hatékony munkáját, hangsúlyozva, hogy a Társaság léte a külföldön dolgozó hungarológusoknak nagyon fontos. Ugyanakkor többen is hangsúlyozták, hogy nemcsak Magyarországon, de Európában is egyre jobban marginalizálódik a tudomány és a kultúra, képviselői kiesnek a politika által frekventált körből. De ennek a rövid távú szemléletnek ellentmond, hogy minden nemzet tudja: a nemzeti identitást a saját kultúra révén kell megerősíteni. Legfontosabb feladat a fiatalok nevelése, hiszen közülük hamarosan számosan kerülnek irányító helyzetbe. A Társaságnál nagyon fontos az informatikai fejlesztés, mert a fiatalok egyre inkább innen tájékozódnak, segítséget kell nekik adni.

Visoczki Márta gazdasági vezető beszámolt a Társaság 2006 és 2011 közötti gazdasági helyzetéről, ismertette a bevételeket és a kiadásokat, valamint a jövő évre tervezett költségvetést.

Monok István főtitkár ismertette az Alapszabály szükséges változtatásait annak érdekében, hogy a Társaság közhasznúként jelenhessen meg. Az Alapszabály változtatását a Közgyűlés kézfeltartással, egyhangúlag megszavazta.

Komlósi László, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese meghívta a Társaságot, hogy a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusnak a Pécsi Tudományegyetem legyen a házigazdája. A Közgyűlés örömmel és köszönettel vette az ajánlatot, és úgy határozott, hogy 2016-ban Pécsett lesz a kongresszus.

A Közgyűlés 2. részében az új tisztségviselők és a tiszteleti tagok megválasztására került sor. A Közgyűlés határozatképes volt, ennek értelmében a Társaság új vezetősége a következő:

Elnök
Tuomo Lahdelma (Finnország)

Alelnök
Bányai János (Szerbia)
Brandt, Juliane (Németország)
Görömbei András (Magyarország)
Hoppál Mihály (Magyarország)
Pozsony Ferenc (Románia)
Pritz Pál (Magyarország)

Főtitkár
Monok István (Magyarország)

Főtitkárhelyettes
Bene Sándor (Magyarország)

Választmányi tag
Artowicz, Elżbieta (Lengyelország)
Balogh Balázs (Magyarország)
Bányai Éva (Románia)
Barna Gábor (Magyarország)
Bitskey István (Magyarország)
Botar, Oliver (Kanada)
Cooper, Thomas (Magyarország–USA)
Csehy Zoltán (Szlovákia)
Di Francesco, Amedeo (Olaszország)
Dobos István (Magyarország)
Faragó Kornélia (Szerbia)
Fata, Márta (Németország)
Gouesse, Marie-Josephe (Franciaország)
Halmesvirta, Anssi (Finnország)
Hulpa Diána (Ukrajna)
Irmanová, Eva (Csehország)
Jankovics József (Magyarország)
Keszeg Vilmos (Románia)
Khavanova, Olga (Oroszország)
Korompay Klára (Magyarország)
Krause, Stephan (Németország)
K. Lengyel Zsolt (Németország)
Mekis János (Magyarország)
Mészáros András (Szlovákia)
Park So-Young (Dél-Korea)
Péntek János (Románia)
Ruspanti, Roberto (Olaszország)
Seidler, Andrea (Ausztria)
Seilenthal, Tõnu (Észtország)
Szakály Sándor (Magyarország)
Szegedy-Maszák Mihály (Magyarország)
Szörényi László (Magyarország)
Tverdota György (Magyarország)
Ujváry Gábor (Magyarország)
Vančoné Kremmer Ildikó (Szlovákia)
Waseda Mika (Japán)

Számvizsgáló Bizottság
Gál Jenő (Csehország)
Larsson, Lars-Gunnar (Svédország)
Voigt Vilmos (Magyarország)