Kecskeméti Gábort, az MTA rendes tagjává választották

A Magyar Tudományos Akadémia 2022. május 3-án tartott közgyűlése rendes taggá választotta Kecskeméti Gábort, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagját.

Kecskeméti Gábor Szolnokon született 1965-ben. 2016 óta az MTA levelező tagja. Irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a Miskolci Egyetem professzora. Szakterülete a textológia, a retorikatörténet és az irodalomkritikai elméletek. Levelező tagsága óta mintegy húsz tanulmányt közölt, feltárta a rámizmus történetét, valamint a történeti kommunikációelmélettel a tudományterület alapfogalmait vizsgálta. Az újabb szövegteóriákat és eszmetörténeti szempontokat szintézisbe rendezte, újabb korszakokra is érvényesen. Jelen kutatói tevékenysége az új magyar irodalomtörténeti szintézis elvi alapjainak kidolgozására irányul. Nemzetközi konferenciák szervezője, könyvsorozatok és folyóiratok szerkesztője.