II. Kongresszus

Bécs, 1986. szeptember 1–5.
A magyar nyelv, történelem, irodalom és néprajz a Duna-völgyi népek kultúrájával kölcsönhatásban, különös tekintettel a 18-19. és 19-20. század fordulójára
Rendezők:
– Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
– Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien
Résztvevők száma: 360 fő
Előadások száma: 168
A kongresszus tartalma:
– művelődési pluralitás a Duna-völgyi népek kultúrájában, különös tekintettel Bécs és a magyar főváros szerepére
– nemzeti kérdés, irodalom, irodalomtudomány
– a paraszti polgárosodás kérdései a Duna völgyében, a népi kultúra fellendülése és hanyatlása
– a népművészet mint a nemzeti kultúra forrása
– a két századforduló irodalmi-művészeti irányzatai
– a nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fejlődésében