I. Kongresszus

Budapest, 1981. augusztus 10–14.
Hungarológiai oktatás régen és ma
Rendező:
– A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Résztvevők száma: 330 fő
Előadások száma: 125
A kongresszus tartalma:
A magyar filológia oktatása Magyarországon kívül
– Közép-Kelet-Európában
– a Szovjetunióban és a rokon népek körében
– Nyugat-Európában és Amerikában
A magyar vers
– a magyar vers eredete
– a magyar vers nyelvi és metrikai alapjai
– a magyar vers funkciója a magyar irodalomban
– a magyar verstani elméletek története és tipológiája
– a versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben
– a népköltészet a magyar vers rendszerében
– a magyar vers fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre Kerekasztal-értekezlet
– a külföldi lexikonok és enciklopédiák magyar vonatkozású címszavairól
– hungarológiai kézikönyv tervezete