VI. Kongresszus

Kultúra, nemzet, identitás
(Debrecen, 2006. augusztus 22-26.)

Rendező: – Debreceni Egyetem

Résztvevők száma: 451 fő

Előadások száma: 222

KONGRESSZUSI KÖTETEK

Plenáris előadások: Barna Gábor: A népi kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar identitás megszerkesztésében
Bányai János: Hagyomány és modernitás dialógusa a kisebbségi kulturális kánonban
Görömbei András: Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában
Kecskeméti Károly: A magyar történelem megértésének kulcsszava: a pluralizmus
Seilenthal, Tonu: A finnugor nyelv mint a nemzeti identitás és kultúra alapja