Elmarad a varsói kongresszus

Társaságunk a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust eredetileg 2021-ben szerette volna megrendezni. A járványhelyzetre, majd a háborúra való tekintettel többször módosítottuk a rendezvény dátumát.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2022. május 20-án tartott közgyűlésének határozata szerint:

A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, hogy a soron következő, Varsóban megrendezendő kongresszus időpontja 2024-re módosuljon. A közgyűlés a varsói kongresszus megtartásának feltételéül szabta, hogy 2022. szeptember 1-jéig az első körlevél kiküldésre kerüljön. Amennyiben erre a határidőig nem kerül sor, az egyszersmind azt is jelenti, hogy minden további külön határozat nélkül, a Társaság a kongresszus megrendezéséről lemond.

Tekintettel arra, hogy a varsói kongresszus első körlevelének kiküldésére 2022-ben nem került sor, a Társaság lemondott a rendezvény megtartásáról.