A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság vezetősége fontosnak tartja leszögezni, hogy semmilyen nemzeti tudományos diszciplína nem művelhető önmagában. A rendszerváltást követően alapított Universitas Europae Centralis kiváló lehetőséget teremtve javította annak lehetőségét, hogy a magyarországi kutatók helyben jussanak olyan környezethez, amelyben megismerkedhetnek a világ legújabb humántudományi irányzataival, azokkal az elméleti és módszertani eredményekkel, amelyek a magyarságtudomány megújításához is fontosak számunkra. A CEU olyan iskolát teremtett, amelyben a párbeszédet nem folytató, egymás munkáját nem ismerő közép- és kelet-európai szakmák képviselői napi szinten találkozhatnak. Megalapítása óta folyamatosan javította az oktatás minőségét, kutatási programjai példaadók, könyvtára pedig a magyarországi kutatási infrastruktúra hiányait igyekszik korrigálni.

A tudományos műhelyek szabad párbeszédéért, a kánonok kritikai reflexiójáért sok évszázad óta folytat harcot az európai értékeket ismerő értelmiség. Az elért eredményeket nem szabadna ideológiai, politikai, végső soron önös gazdasági, és persze szűk látókörű hatalmi érdekek alapján veszélyeztetni.

Nézetünk szerint a tudományos társadalomnak fel kell emelnie szavát minden olyan próbálkozás ellen, amely veszélyezteti a tudományos gondolkodást és a szabad kutatást. A tudomány mindig is rendelkezett kritikus funkcióval, amely a tudomány jövője, a tudomány és az oktatás szabadsága szempontjából elengedhetetlenül szükséges.

Ezért szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat a készülő átgondolatlan, társadalmi konszenzust nem tükröző törvénytervezet által egzisztenciájukban is fenyegetett kollégáinkkal, és felemelni szavunkat egy olyan intézmény munkájának ellehetetlenítése ellen, amely a szélesebb értelemben vett magyarságtudomány művelése szempontjából is kulcsfontosságú.

Andrea Seidler
elnök

Monok István
társelnök

Bene Sándor
főtitkár

flag A nyilatkozat angol nyelvű változata ide kattintva olvasható. flag