A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elektronikus úton rendezett éves, rendes közgyűlése 2023. május 19-én lesz

A közgyűlés időpontja: 2023. május 19. (péntek) 14.00 óra

Az online részvételhez előzetes regisztráció szükséges a tagoknak küldött e-mailben szereplő címen.

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen személyes vagy távjelentléttel), úgy a megismételt ülés az eredeti helyszínen és napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt online közgyűlés időpontja: 2023. május 19. (péntek) 14.15 óra

Napirend:
1.) A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
2.) A Felügyelőbizottság 2022. évi jelentésének elfogadása
3.) Döntés az szja 1% felajánlás felhasználásáról
4.) A 2022. évi társelnöki beszámoló elfogadása
5.) A 2022. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6.) A 2023. évi költségvetés jóváhagyása