A Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények 2024. évi felhívása

Lymbus 2024

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár idén is megjelenteti a „Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények” címet viselő, 2003 óta komoly tudományos rangot kivívó évkönyvét. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a 2024. évi számban való forrásközlés lehetőségére.

Az idei Lymbusba, a korábbi évek gyakorlata szerint, a magyarság politika- és művelődéstörténetéhez forrásul szolgáló, eddig kiadatlan, hazai vagy külföldi levéltárakból / kézirattárakból származó forrásokat várunk, a forrás terjedelmét nem meghaladó méretű bevezetővel, jegyzetekkel, minimum 5–10 lap, maximum 3–4 ív terjedelemben. Kiemelten várjuk azokat a forrásközléseket, amelyek a 2024-ban száz esztendeje alapított bécsi és berlini Collegium Hungaricumok – tágabban az utóbbi száz év magyar–osztrák és magyar–német tudományos és kulturális kapcsolatai – történetéhez kapcsolódnak, mert idei kötetünkben ennek a témának egy külön blokkot szentelünk.

A 2024. évi kötet megjelentetését az év végére tervezzük, a cikkek, közlemények leadási határideje ennek megfelelően: 2024. július 31. A közlésre elfogadott, ám a kései leadás vagy terjedelmi okok miatt az idei számból kimaradó írásokat a következő esztendei évkönyvben szeretnénk megjelentetni

A megjelenéshez a határidőn belüli benyújtáson túl előzetes jelentkezés is szükséges 2024. május 10-ig, amelynek tartalmaznia kell a közlemény címét, várható terjedelmét és tartalmának legalább egy bekezdésnyi leírását, azaz egy rezümét.

A jelentkezéseket az esetlegesen felmerülő kérdésekhez hasonlóan a következő email-címeken várjuk: szabo.andras.peter@abtk.hu; gabor.ujvary@veritas.gov.hu; adam.schwarczwolder@veritas.gov.hu  (A levelet lehetőleg mindhárom címre elküldve.) A közlemények elfogadásáról az évkönyv május közepén összeülő szerkesztőbizottsága hoz majd döntést, és arról a szerzőket haladéktalanul értesíti.

Közleményét várva, köszönettel és szívélyes üdvözlettel,

a Lymbus Szerkesztőbizottsága nevében:

  • Ujváry Gábor főszerkesztő
  • Szabó András Péter felelős szerkesztő
  • Schwarczwölder Ádám felelős szerkesztő