A Strasbourgi Egyetem Magyar Tanulmányok Tanszéke

Név, elérhetőség

Université de Strasbourg

Faculté des Langues et des Cultures Etrangères
Département d’études hongroises
22 rue René Descartes
BP 80010
67084 Strasbourg Cedex
France

University of Strasbourg
Faculty of Living Languages
Department of Hungarian Studies
22 rue René Descartes
BP 80010
67084 Strasbourg Cedex
France

honlap

email

A tanszékről

A strasbourgi magyar tanszéken 1960 óta magyar–francia kormányközi egyezmény alapján magyar vendégoktató tanítja a magyar nyelvet és kultúrát. Az aktuális vendégoktató egyúttal az egyszemélyes tanszék vezetője is. Az önálló tanszék saját szobával rendelkezik, amely egyfelől alkalmas órák és konzultációk tartására, másfelől pedig magában foglalja a mintegy ezer kötetes tanszéki könyvtárat. A tanszék részt vesz az Erasmus-programban: partnertanszéke a Pécsi Tudományegyetem Hungarológiai Tanszéke. A tanszék közös rendezvényekkel rendszeres munkakapcsolatban áll a Strasbourgi Magyar Kulturális Egyesülettel és a Mulhouse-i tiszteletbeli magyar konzulátussal. Ezeknek a kapcsolatoknak a keretében a magyar szakos hallgatóknak alkalmuk nyílik megismerkedni Elzászban élő magyar fiatalokkal.

 

Az oktatásról és vizsgakövetelményekről

A magyar szakos képzés nyelvi és kultúrtörténeti órákból áll. A hallgatók az első és a második évfolyamon heti három tanóra nyelvoktatásban, a harmadikon pedig heti két tanóra nyelvi-kulturális-irodalmi képzésben vesznek részt. A szak részét képezi még egy két féléves magyar kultúrtörténeti kurzus is, heti két órában, amely francia nyelven folyik, és amelyet olyan hallgatók is választhatnak, akik magyar nyelvoktatásban nem részesülnek. A magyar nyelvórák is hallgathatók a szak felvétele nélkül. A szemesztereket írásbeli és szóbeli vizsga, a hároméves képzést pedig egy „Diplôme d’Université d’Études Hongroises” nevű diploma zárja. A hallgatóknak tanulmányaik során és végeztével alkalmuk nyílik pályázni a budapesti Balassi Intézet egyéves ösztöndíjas nyelvi és hungarológiai egyetemi képzésére, továbbá részt venni Erasmus csereprogramokban, illetve a budapesti vagy debreceni Nyári Egyetem magyar nyelvi kurzusain.

 

Az oktatóhely vezetője

Szépe Judit

 
Utolsó módosítás: 2013. 10. 04.