A VIII. Kongresszus kiadványai

A magyar mint idegen nyelv = Hungarológiai Évkönyv 17. évf. 1. sz. (2016), Hungarológiai Évkönyv 18. évf. 1. sz. (2017)
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00017/pdf/
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00018/pdf/

A magyar szépirodalmi és vokális zenei szövegek a fordítások tükrében = Hungarológiai Évkönyv 17. évf. 1. sz. (2016)
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00017/pdf/

A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon = Jogtörténeti szemle 2017/3.

Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon (19-21. század) == Migracii na hora i idei v Bylgaria i Ungaria (XIX-XXIvek) == Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st Centuries: Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-21st Centuries, szerk. Penka Peykovska, Demeter Gábor, Szófia, Bulgária: Izdatelstvo Paradigma, 2018.

Hungarológia a Távol-Keleten: Korea és Japán = Spectrum Hungarologicum, szerk. Karizs, Krisztina; Fenyvesi, Kristof; Lahdelma, Tuomo, University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2020

Kosztolányi Dezső = Studia Litteraria 2018/1-2. 

Kultúra és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében, A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.), Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium előadásai, szerk. dr. Nagy Janka Teodóra, PTE, Szekszárd, 2018.

Kultúrák találkozása a magyar középkorban = Világtörténet 2017/1.

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban = Hungarológiai Közlemények 2017/3. 

Kulturális nacionalizmus és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században szimpózium = Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században, szerk. Szilágyi Adrienn, Bollók Ádám, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017 (Magyar Történelmi Emlékek — Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 5, szerk. Dávidházi Péter, Fodor Pál, Gyáni Gábor)

Magyarország és a római Szentszék, II., Vatikáni magyar kutatások a 21. században, szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.–Róma, Gondolat Kiadó, 2017. [Collectanea Vaticana Hungariae, 15]
http://institutumfraknoi.hu/magyarorszag_es_romai_szentszek_ii_vatikani_magyar_kutatasok_21_szazadban
http://real.mtak.hu/65533/1/CVH_I_15_exc_Nemes_1_u.pdf 

Napló és történelem = Múltunk 2017/1.

Napló és történelem, szerk. Pritz Pál, Mann Jolán, Marchut Réka és Sipos Balázs, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2018.
http://real.mtak.hu/79255/,
http://mek.oszk.hu/18000/18037/

Névadás és névhasználat – a multikulturális Kárpát-medencében szimpózium = Névtani Értesítő 38., 2016.
http://real-j.mtak.hu/8650/
Cikkenként (OA) elérhető:
Szentgyörgyi Rudolf – https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/32963,
N. Fodor János – https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/32964,
Farkas Tamás – https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/32965,
Török Katalin – https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/33405,
Mikesy Gábor – https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/33397

Tudományköziség és magyarságtudomány – dimenzionális nyelvészeti keretben; Nyelvi sokszínűség: A Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője; Identitás, régió, nemzetiség három szimpózium = Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében, A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) három szimpóziumának előadásai, szerk. Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika, Trócsányi András, Termini Egyesület, Törökbálint, 2017.