A 2019. évi e-közgyűlés napirendje

Napirend:

  1. A 2019. évi költségvetés jóváhagyása
  2. A 2018. évi társelnöki beszámoló elfogadása
  3. A Felügyelőbizottság 2018. évi jelentésének elfogadása
  4. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

 Az elektronikus úton rendezett közgyűlés

  • helye: a meghívóban szereplő elérhetőségen,
  • időrendje:

2019. 05. 06-tól 2019. 05. 07-ig* szavazás
2019. 05. 09-tól 2019. 05. 10-ig* határozatképtelenség esetére kitűzött,
megismételt közgyűlés időpontja (érdemi döntéshozatal)**
2019. 05. 15-ig eredmények ismertetése

*Az online űrlapon kért adatok megadása nélkül szavazata érvénytelen. A szavazó szavazata akkor tekinthető határidőben leadottnak, ha az a fent megadott határidőig beérkezik. A beérkezés időpontja a fogadó rendszere által feltüntetett időpont (időbélyeg).
**Amennyiben a 2019. 05. 06-tól 2019. 05. 07-ig a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő nem adja le a szavazatát az erre a célra biztosított online felületen, úgy a 2019. 05. 09-től 2019. 05. 10-ig tartó megismételt szavazás az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.