Az Aarhusi Egyetem Kelet-Európa Tanszéke

Név, elérhetőség

Institut for Historie og Omradestudier
Afdeling for Osteuropastudier
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade
8000 Aarhus C

Institute of History and Area Studies
Section of East-European Studies
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade
8000 Aarhus C
Denmark
Honlap

 

 

A tanszék profilja

2004 augusztusában a magyar főszakot a Nyelvészeti Tanszékről a Történelem és Regionális Tanulmányok Intézetébe, azon belül a Szláv Nyelvek Tanszékére helyezték át. Az áthelyezéssel a szak profilja is megváltozott. 2004-ig a szak fő profilja a magyar nyelv és irodalom magas szintű elsajátítása, valamint magyar és általános nyelvészeti kérdések tanulmányozása volt. Az áthelyezés után 2005 és 2008 között új tanulmányi programot dolgoztunk ki a szláv szakokat tanító kollégákkal együtt. 2008 szeptemberétől a tanszék neve Kelet-Európa Tanulmányok Tanszék. A tanszék tanulmányi programja olyan interdiszciplináris régió-tanulmányokat kínál, amellyel párhuzamosan orosz, cseh, szerb-horvát-bosnyák vagy magyar nyelvvel is megismerkedhet a hallgató. A nyelvtanítás célja az, hogy eszközt nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogy az egyes országok és régiók történelmét és társadalmát, kultúráját és irodalmát megértsék.

 

A kutatás fő területei

orosz, cseh, szlovák, délszláv és magyar kultúrtörténet, orosz, cseh, délszláv történelem és politikatörténet, valamint az egykori Szovjetunió népeinek kultúrtörténelme és politikatörténete, a hidegháború története, az európai integráció, nyelvpedagógia, orosz, cseh és magyar mint idegen nyelv, orosz, cseh és magyar nyelvtan, nyelvkapcsolatok története.

 

A tanszék rövid története

Az aarhusi egyetemen a magyaroktatás a hatvanas években kezdődött meg a Nyelvészeti Tanszéken. Kezdetben kiegészítő szakként lehetett felvenni a magyar és a finn nyelvet, 1972-ben azonban a magyar és a finn főszak lett. 2002-ben a dékán úgy rendelkezett, hogy az egyetem csak kétévenként vehet fel diákokat a kis nyelvszakokra. 2004-ben dékáni döntés alapján a magyar szak átkerült a Történelem és Regionális Tanulmányok tanszéki csoportjába, ahol a Történelem Tanszék mellett megtalálható volt az Ázsiai és Európai Tanulmányok, valamint az Orosz és Szláv Nyelvek Tanszéke. Ez utóbbi neve 2005-2008 között Orosz, Szláv és Magyar Tanszék, 2008 szeptemberétől pedig Kelet-Európa Tanszék lett.

 

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

A magyar szak áthelyezése után a régebbi magyar BA és MA tanulmányi programok érvényüket vesztették. 2005 és 2008 között elkészítettük a Kelet-Európa Tanszék új BA tantervét, az MA tanulmányi tervezeten jelenleg is dolgozunk. A BA négy fő modulból: a bevezetés a kelet-európai régióba, a nyelvi, a kultúra és a történelem modulból áll. A bevezetés modult a tanszék diákjai közösen tanulják, emellett azonban már tanulmányaik legelején orosz, cseh, szerb-horvát-bosnyák vagy magyar nyelvre szakosodnak a saját választásuk szerint. Nyelvválasztásuk egyben azt is jelenti, hogy az ahhoz a nyelvhez tartozó társadalmi és kulturális kérdésekre fognak további tanulmányaik során intenzívebben koncentrálni. A BA képzés három, az utána következő MA képzés pedig két évig tart. Az első három év BA projekttel, az MA pedig szakdolgozattal zárul. A Kelet-Európa Tanszéken posztgraduális képzés is folyik, jelenleg két Ph.D. hallgatója van a tanszéknek. A készülő disszertációk egyikének magyar vonatkozása is van.

 

A Történelem és Régió Tanszék internetes folyóiratának címe: KONTUR. Tidskrift for Kulturstudier . A tanszék oktatói dániai és nemzetközi projektekben vesznek részt. A magyar szak jó kapcsolatot tart fenn a magyar hungarológiai oktató- és kutatóhelyekkel, a magyar szakos diákok rendszeresen mennek részképzésre Magyarországra.

 

A tanszék vezetője

 

A tanszék okatatói