A Tartui Egyetem Finnugor Tanszéke

Név, elérhetőség

Tartui Egyetem
Észt és Általános Nyelvészeti Intézet
Finnugor Tanszék

Tartu Ülikool
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
soome-ugri osakond
University of Tartu
Institute of Estonian and General Linguistics
Department of Finno-Ugric Studies

Postacím:
Ülikooli 18 
50090, Tartu
Észtország

Telefon: +372 737 5222, +372 737 5220

Fax: +372 737 5222

Honlap: észtül angolul

 

A tanszék profilja

Oktatás

Az Észt és Általános Nyelvészeti Intézeten belül négy tanszék működik: az észt nyelvészeti tanszék, az észt mint idegen nyelv tanszék, az általános nyelvészeti tanszék és a finnugor tanszék. A Finnugor Tanszéken BA- és MA-szinten tanulható a finn nyelv és kultúra szak, a finnugor nyelvészeti szak és a magyar nyelv és kultúra szak. Doktori képzésre a balti finn nyelvekből (beleértve a finn nyelvet és kultúrát is) és uralisztikából (beleértve a magyar nyelvet és kultúrát is) van lehetőség. A tanszék foglalkozik finn nyelvtanárok képzésével is.

Az oktatás 2002-től a bolognai rendszer szerint folyik. A magyar nyelv és kultúra BA-szinten történő tanulására az észt és finnugor nyelvészeti tanulmányok (120 kredit) keretében van lehetőség 16 kredit értékben a következő tantárgyak elvégzésével:
 • Kezdő magyar nyelvi kurzus (4 kredit)
 • Középhaladó magyar nyelvi kurzus (4 kredit)
 • Magyar nyelvészeti szeminárium (4 kredit)
 • Magyar országismeret és történelem (2 kredit)
 • A magyar irodalom áttekintése (2 kredit)
 • Esetleges diplomamunka hungarológiai témában (4 kredit)

 

MA-szinten a 80 kredites szintén észt és finnugor nyelvtudományon belül 56 kredit értékben tanulható a magyar nyelv és kultúra szak a következő tantárgyak keretében:
 • Modern magyar társadalom (4 kredit)
 • Magiszteri szeminárium (8 kredit)
 • Fordítás észtről magyarra (4 kredit)
 • A magyar nyelv szerkezete és magyar nyelvtörténet (4 kredit)
 • Haladó magyar nyelvi kurzus (4 kredit)
 • Szövegalkotó és fordítási kurzus (4 kredit)
 • Magyar irodalmi szeminárium (4 kredit)
 • Magyar művelődéstörténet (4 kredit)
 • Választható tantárgyak a magyar nyelvtudomány területéről (4 kredit)
 • Választható tantárgyak a magyar kultúrával kapcsolatban (4 kredit)
 • Választható tantárgyak magyar irodalomból (4 kredit)
 • Nyelvtudománnyal kapcsolatos kurzusok (8 kredit)
 • Diplomamunka (20 kredit)

 

(1 kredit a Tartui Egyetemen = 1,5 ECTS)

A tantervekről részletesebb információt ITT lehet találni.

A Tartui Egyetemen folytatott tanulmányokon kívül minden magyar szakos hallgatónak lehetősége nyílik legalább egyszer, de gyakran többször is legalább fél éves magyarországi részképzésre. A tanszéknek az Erasmus-program keretében lehetősége van Budapestre, Miskolcra, Szegedre és Debrecenbe küldeni hallgatókat. Az Észtország és Magyarország közötti államközi szerződés keretében évente öt-nyolc észt hallgatót fogadnak a magyar egyetemek, nyári egyetemi ösztöndíjas képzésre (Debreceni Nyári Egyetem és Balassi Intézet) rendszerint szintén évente öt hallgatónak van lehetősége, és minden évben fogadja két-három hallgatónkat a Balassi Intézet is a hungarológiai vagy műfordítói képzésének valamelyikén. A tanszék hallgatóinak az Erasmus-hálózat keretében lehetősége van a bécsi, padovai, hamburgi, miskolci, debreceni, jyväskyläi egyetemek és a Sorbonne oktatói előadásának hallgatására is Tartuban.

 

Kutatás

A tanszéken a finnugor nyelvek és ezek nyelvjárásainak, valamint e nyelvek nyelvtörténeti szempontú kutatása folyik. Készülőben van a balti finn nyelvek nyelvjárási atlasza, a hungarológián pedig a 2009-ben megjelenő 45000 szócikkes magyar?észt szótár. 

A tanszéken folyó kutatásokról észt nyelven ITT található információ.

 

Az Intézeten belül két külön kutatócsoport működik:
– a Régi Észt Írott Nyelv Kutatócsoportja (Vana kirjakeele uurimisrühm) 
– a Számítógépes Nyelvészet Kutatócsoportja (Arvutilingvistika uurimisrühm)

A kutatócsoportokon kívül két külön központ kapcsolódik az Intézethez:

 

A tartui hungarológia rövid története számokban
 • 1923: a Tartui Magyar Tudományos Intézet (Tartu Ungari Teaduslik Instituut) létrehozása
 • 1923–1931: az Intézet működésében jelentős szerepe volt Csekey István jogász professzornak
 • 1923–1928: az első magyar lektor a Tartui Egyetemen: Virányi Elemér
 • 1928 -tól: a Magyar Tudományos Intézet a Finnugor Szeminárium részeként működött tovább
 • 1928–1930: Nils Hermann Lindberg, svéd lektor tartott magyar nyelvi órákat az egyetemen
 • 1931–1936: Györke József – magyar lektor
 • II. világháború: A Magyar Tudományos Intézet és a lektorátus munkájának felfüggesztése
 • 1944-1993:
  • a második világháború okozta szünet után folytatódott a magyar nyelv oktatása a finnugor szak keretein belül, de magyar lektor közreműködése nélkül:
  • 1944 és 1989 között Paula Palmeos tanított magyart egyedül vagy a Kárpátaljáról érkezett magyar anyanyelvű diákok segítségével (Zékány Imre, Káposztay Erzsébet, Mokány Sándor, Vavra Klára, Mokány Katalin)
  • T?nu Seilenthal 1982-től tanít a tanszéken magyart, ma a Magyar nyelv és kultúra szak vezetője és hungarológiai tárgyak oktatója
  • Ene Asu-?unas és Anu Nurk 1989-ben kezdett magyart tanítani, Anu Nurk jelenleg magyar nyelvi lektorként tanít magyar nyelvet és országismeretet a szakon
 • 1993. szeptember 1.: A Magyar Tudományos Intézet és a lektorátus munkájának felfüggesztése
 • 1993?1998: A Magyar Tudományos Intézet és a lektorátus munkájának felfüggesztése
 • 1994/95-ös tanévtől: A Magyar Tudományos Intézet és a lektorátus munkájának felfüggesztése
 • 1998?2001: Tóth Szilárd – magyar lektor
 • 2001?2005: Tóth Krisztina – magyar lektor
 • 2005?2009: Tóth Viktória – magyar lektor

 

A tartui hungarológiai oktatás történetéről észt nyelven a következő linkeken lehet bővebben olvasni ITT és ITT.

 

Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek

 

A tanszék szerkesztésében három sorozat jelent meg:

1. Bibliotheca Studiorum Hungaricorum in Estonia (ISSN 1406-1465)

Anu Kippasto – Anu Nurk – T?nu Seilenthal, Magyar-észt vonzatszótár. Ungari-eesti rektsioonis?nastik. Tartu, 1997, 96 lk. (ISBN 9985-60-317-6)

Észt hungarológia 75. Eesti hungaroloogia 75. Szerkesztők: Anu Nurk, T?nu Seilenthal. Tartu, 1997. 232 lk. (ISBN 9985-60-388-5)
Magyar-észt igekötős szótár. Ungari-eesti prefiksverbide s?nastik. Összeállította: Török Ilona, Lea Kreinin. Szerkesztők: Anu Nurk, T?nu Seilenthal. Tartu 1999. 143 lk. (ISBN 9985-9092-4-0)
Arany János balladái. János Aranyi ballaade. T?lkinud Sander Alfred Liivak. Tartu 1999. 208 lk. (ISBN 9985-9092-5-9)
Anu Nurk – T?nu Seilenthal, Ungari. Maa, rahvas, kultuur. Tartu, 1999, 116 lk. (ISBN 9985-9092-6-7)

 

2. Tartui Magyar Füzetek / Tartu Hungaroloogia Vihikud (ISSN 1406-0833)

1. sz. Kis magyar irodalmi antológia = Väike valimik ungari kirjandusest. Koostaja ja toimetaja Pomozi Peter.Tartu : Tartu Ülikool, 1994, 87 lk.

2. sz. Andrea Pomozi, Ungari lühike ajalugu. t?lge ungari keelest: Anne Hütt. Tartu : Tartu Ülikool, 1995, 55 lk.
5. sz. Valimik ungari kirjandusest. Toimetanud Peter Pomozi, Inga Kukk. Tartu : Tartu Ülikooli Ungari lektoraat, 1996, 194 lk.
3. sz. Tartu és Magyarország. Tartu ja Ungari. Szerkesztette Pomozi Péter. Tartu 1998. 103 lk. (ISBN 9985-9092-0-8)

 

3. FENNO-UGRISTICA Honlap

 A tanszéken írt tudományos dolgozatok három csoportra oszlanak:

1. az ún. régi magiszteri dolgozatok:

Anu Nurk, Ungari ja eesti keele verbirektsioonide kontrastiivne analüüs / Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. Uurali keelte ?ppetool. Tartu, 1995. 126 lk.

Anu Kippasto, Eesti keele ?pik ungarlastele. „Észt Nyelvkönyv” Miskolc 1995. Tartu 1995. 21 lk. (plusz nyelvkönyv)

Tiina Rüütmaa, Ungari el-verbiprefiksi vastetest eesti keeles / Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Uurali keelte haru. Tartu, 1998. 191 lk. (Ungari el-verbiprefiksi vasteid eesti ja k?rvutavalt soome keeles. Savariae : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998, Folia Estonica 5.)

Marje Aksli, Time, place and Hungarianness in Hungarian political rhetoric : critical analyse : master thesis / University of Tartu, Department of Estonian and Finno-Ugric languages, Chair of Uralic languages. Tartu, 2001, 100 lk.

Tiina Pai, Identiteediotsingud ja ajaloo taaskirjutamine ungari postmodernistlikus perekonnaromaanis : magistritöö / Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, Uurali keelte ?ppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2003, 70 lk.

Külli Kressa, Planctus ante nescia, Flete, fideles animae ja Ómagyar Mária-siralom’i v?rdlus strukturaalse analüüsi alusel : magistritöö / Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, uurali keelte ?ppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2004, 110 lk.

Lea Kreinin, Magyar igekötős igék és észt megfelelőik. Magyar-észt igekötös igék szótára = Ungari partikkelverbid ja nende vasted eesti keeles. Ungari-Eesti partikkelverbide s?naraamat : magiszteri dolgozat/ Tartui egyetem, filozófiai kar, Uráli nyelvek tanszéke. Tartu: Tartu Ülikool, 2004, 71 lk.

Mari Bogatkin(-Uusküla), Värvinimed ungari keeles: p?hinimed, nende struktuur ja kujunemine : magistritöö / Tartu Ülikool, uurali keelte ?ppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2005, 200 lk. 

Marju Ilves, Eesti keele passiivilausete vasted ungari keeles ilukirjanduse korpuse p?hjal: magistritöö / Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, uurali keelte ?ppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2005, 124 lk

Részvétel projektekben, pályázatokban

A tartui Finnugor Tanszék tagja egy héttagú Erasmus-hálózatnak (partnerek: Bécs, Debrecen, Hamburg, Jyväskylä, Padova és a Sorbonne), amelynek keretében a rendszeres tanár- és diákcserén kívül nemzetközi intenzív programok szervezésére is sor kerül. Ezen kívül a Finnugor Tanszéknek Erasmus-szerződések formájában aktív kapcsolata van az ELTÉ-vel, a Miskolci, a Szegedi és a Veszprémi Egyetemmel.

 

A tanszék hungarológiával foglalkozó oktatói

Tonu Seilenthal PhD, dr. h. c

tonu.seilenthal at ut.ee

az uráli nyelvek és a hungarológia docense, a Finnugor Tanszék vezetője és programvezetője
Kutatási területei: magyar nyelv és hungarológia, az uráli nyelvek történeti alaktana, az uráli nyelvek kutatásának és oktatásának története
Publikációs jegyzék

Anu Nurk MA
anu.nurk at ut.ee

magyar nyelvi lektor
Kutatási területei: hungarológia, összehasonlító nyelvészet, lexikográfia

 

Publikációs jegyzék:

– Észt-magyar kisszótár. Eesti-ungari s?nastik. (Koos János Pusztayga.) Szombathely, 1993, 329 lk.
– Unkarin prefiksiverbien vastineita virossa. – Minor Uralic Languages and Their Contacts. Tartu, 1993, 105-109.
– Magyar és észt igevonzatok kontrasztív elemzése. – Hungarologische Beiträge 6. Jyväskylä, 1996, 99-104.
– Magyar téma észt sajtóban 1940-44. – Hungarologische Beiträge 7. Jyväskylä, 1996, lk. 79-84.
– Magyar-észt vonzatszótár. Ungari-eesti rektsioonis?nastik. (kaasautorid Anu Kippasto ja T?nu Seilenthal.) Tartu, 1997. 95 lk.
– Ungari. Maa, rahvas, kultuur. (Koos T?nu Seilenthaliga.) Tartu, 1999. 120 lk 
– Verbirektsioonidest eesti ja ungari keeles. – Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum Tartu, 7.-13.VIII 2000. Pars V. Tartu, 2001. 473-479.
– Definiitse ja indefiniitse objekti vasted ungari ja eesti keeles. – Észt-magyar összevetés III. Folia Estonica VIII. Szombathely, 2003. 59-72.
– Ants Murakin, a magyar irodalom közvetítője. – Hatalom és kultúra II. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. Budapest, 2004. 1008-1011.
– Ungarlased. – ERMi koduleht Soome-ugri rahvaste kultuur. (kaasautor Katrin Vaheoja). 2007.

Fordítások:

– Keresztes, László Praktiline ungari keele grammatika. Hungarolingua. Debrecen, 1997. (kaast?lkija T. Seilenthal) 161 lk.
– Paczolay Gyula Ezer magyar közmondás és szólás – angol, észt, finn és német fordítással. Budapest – Bicske, 2000. (Eesti t?lge: Anu Nurk, Anu Kippasto, T?nu Seilenthal, Mai Kiisk)

 
Tóth Viktória MA
viktoria.toth at ut.ee

magyar nyelvi lektor
Kutatási területek: magyar nyelv és hungarológia, észt?magyar kontrasztív nyelvészet

Publikációs jegyzék:

– Pap, király, polgár, barát – Báthory István útja Erdélytől a Baltikumig In: Jelképes jelenléteink – Emlékhelyek – extra Hungariam, Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, 2007.
– Az észtek viszonyulása a finnugor nyelvrokonsághoz. In: Folia Uralica Debreceniensia 13: VI. Hungarológiai Kongresszus; Keresztes, L.; Maticsák, S. Debrecen, 2006, 187-198.

Fordítások:

– Petri Tamminen: Félrelépés (Vieraissa), A nagybáty (Eno), Disputa, 2008. szeptemberi szám, Debrecen.
– Anti Saar: Ők ketten – részlet (Nemad kaks), In: Pluralica, Szeged, megjelenés alatt.
– Mehis Heinsaar: Pál úr krónikái (Härra Pauli kroonikad) társfordítók: Fábián Orsolya, Herczeg Balázs, Szombathely, 2004.