A Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Finnugor Tanszéke

Név, elérhetőség
Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem
Finnugor Tanszék

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
Филологический факультет
Кафедра финно-угорской филологии

119992, Orosz Föderáció, Moszkva, GSZP-2 (ГСП-2)
Lenin-hegy, MGU Lomonoszov Egyetem, első humán épület, X. emelet 1011-es szoba

119991 Москва Ленинские горы ГСП-1
МГУ им. М.В. Ломоносова
1-й корпус гуманитарных факультетов
Филологический факультет
Кабинет 1011.

E-mail cím: finugr@philol.msu.ru
Telefonszám: +7 (495) 939 36 96
A tanszék honlapja: http://www.philol.msu.ru/~finugor/

Az egyetem profilja: Felsőoktatási intézmény

A tanszék kutatásának fő területe

 • A finnugor nyelvek grammatikai rendszerének elméleti tanulmányozása
 • A finnugor nyelvek és az orosz nyelv egybevető tanulmányozása
 • A finnugor nyelvek multikulturális kapcsolatai (a magyar, a finn, és észt irodalom alapján)

A tanszék rövid története
A finnugor tanszék a Bölcsészkaron 1990 augusztusában Kuznyecova professzor vezetésével alakult, aki addig az Alkalmazott Nyelvészti Tanszéken dolgozott. A tanszék első munkatársai között olyan hungarológusok és finnugrászok jelentek meg, akik azelőtt az általános nyelvészeti tanszéken dolgoztak. A fent említett tanszéken a magyar és a finn nyelv tanítása, a magyar filológiai specializáció keretében folyt már 1970-től 1990-ig. Az új tanszék szervezésével lehetőség nyílt arra, hogy új finnugor szakot vezessenek be.

Oktatás és vizsgakövetelmények
Jelenleg a hungarológiai tantárgyakat az orosz és a finnugor szakosok részére hirdetik meg. Ennek megfelelően a két szak tantervei különböznek. Az orosz szakosok a magyar nyelvet mint első idegen nyelvet tanulják, a finnugor szakosok pedig a magyar nyelvet és irodalmat a magyar filológiai szakosítás keretében sajátítják el, amely magában foglalja a tanszék által javasolt  hungarológiai tantárgyak teljes kínálatát. (Lásd az alábbi felsorolást a teljesség igénye nélkül.) A vizsgakövetelményeket a finnugor tanszék tanulmányi programja állítja fel.

Hungarológiai tantárgyak (a teljesség igénye nélkül)

 • magyar nyelvi kurzus
 • magyar országismeret és történelem
 • magyar irodalom
 • a mai magyar nyelv elméleti kurzusa
 • a magyar nyelv története
 • finnugor nyelvek összehasonlító történeti nyelvtana
 • a magyar  nyelv tanításának módszertana

A tanszék vezetője
Bratchikova Nadezhda Sztanyiszlavovna professzor, a nyelvtudományok doktora, végzettsége szerint finn nyelvész

A tanszék hungarológusai
Guszkova Antonyina Petrovna nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa
Kutatási területe: A magyar nyelv elmélete, magyar és orosz nyelv összehasonlító nyelvtana
Legfontosabb publikációi:

 • A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések 106. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981.
 • Венгерско-русский и русско-венгерский словарь. Изд-во «Русский язык Медиа», Москва, 2005.
 • Венгерский язык. Справочник по грамматике. Изд-во «Живой язык», Москва, 2009.
 • Венгерский язык. Справочник по глаголам. Изд-во «Живой язык», Москва, 2009.
 • Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков. Изд-во «Московский университет», Москва, 2012.

Sakirova Jelena Zofjarovna, irodalmár, a nyelvtudományok kandidátusa
Kutatási területe: XIX- XX. századi magyar irodalom

Legfontosabb publikációi:

 • Дюла Круди – писатель рубежной эпохи».
 • Статья // Венгерское искусство и литература ХХ в. Сборник статей российских и венгерских ученых. СПб, «Алетейя», 2005, С. 27 – 61.
 • «Стихотворное новаторство Ш. Вёреша и опыт европейского поэтического авангарда». Статья //  Венгерское искусство и литература ХХ в. Сборник статей российских и венгерских ученых. СПб, «Алетейя», 2005, С. 331 – 343.
 • «К проблеме синтеза в венгерской поэзии ХХ века». Статья. //Лики времени: Сборник статей. М., Юстицинформ; Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009, С. 425 – 435
 • «К проблеме синтеза в венгерской поэзии ХХ века». Статья. //Лики времени: Сборник статей. М., Юстицинформ; Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009, С. 425 – 435

Túróczki Szilvia: magyar lektor
Kutatási területe: A mai magyar nyelv
Orosz-magyar összehasonlító nyelvtan
A 19-20. századi magyar irodalom