A Kairói Egyetem Magyar Részlege

Név, elérhetőség

Ain Shams University (Cairo, Abbasia, Egypt)
Faculty of Al-Alsun German Language Department Hungarian Branch Ain Shams

Egyetem (Kairó, Egyiptom) Al-Alsun Kar Német Tanszék Magyar részleg


A tanszék profilja

Az Ain Shams Egyetem Magyar Részlege az Al Alsun Kar Német Tanszékéhez tartozik. A kar kizárólag nyelvek és a hozzájuk tartozó kultúrkör oktatásával foglalkozik, a tanulmányok befejezése után kínál lehetőséget specializálódásra. Az első Magyarországról küldött lektor a 2000/2001-es tanévében kezdte meg a tanítást az Ain Shams Egyetemen, ami lehetővé tette, hogy a diákok a magyart második nyelvként tanulják. Az oktatást a budapesti Balassi Intézet által küldött magyar lektor egymaga látja el. Az első lektor Gátiné Csilléry Klára volt (2000-2001), őt Berzsák Rozália követte (2001-2004), tőle Medve Istvánné Czabán Katalin vette át az oktatást (2004-2008). A 2008/2009-es tanévben Klenk Györgyi tanította a magyar nyelvet, 2009 őszétől pedig Kovács Renáta a magyar nyelv tanára. A tanár munkáját és a hallgatók felkészülését az egyetem kari könyvtárában elhelyezett magyar polcon található és bárki számára hozzáférhető könyvek, cd-k, hangoskönyvek is segítik.

A hallgatók számára is nyitottak a kairói Kulturális Tanácsosi Hivatal programjai. A hivatal kiállítások és filmek mellett egyéb tevékenységeket is, mint vitafórumot, olvasóklubot (a mindenkori lektor vezetésével), kínál a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek, illetve fotó-, plakát-, és fordítói pályázatokkal csábítja őket közös munkára. (Fontos megemlíteni, hogy a tanácsosi hivatalban is van lehetőség magyar nyelv tanulására.)

A 2012-es év folyamán az intézet többször is helyet biztosított az Al Alsun Kar nyelvi lektorai és a DAAD által szervezett közös fesztiváloknak, programoknak. Az elmúlt évek szervezési munkájának nagy eredménye, hogy a kulturális tanácsosi hivatal szívesen látogatott hellyé vált nem csak a magyarul tanuló diákok körében.

A magyarul tanuló egyiptomi diákok az utóbbi években egyre nagyobb számban kaptak lehetőséget magyarországi ösztöndíjakra. A legtöbben az egyhónapos nyári egyetemi képzést választják, de a 2012/2013-as tanévben az Balassi Intézet Magyar nyelvi és hungarológiai képzésén három diák is tanul.

Az egyetemi képzés a mindenkori lektor munkájának, a kulturális tanácsosi hivatal színes programjainak és a Balassi Intézet ösztöndíjainak köszönhetően egyre népszerűbb, a diákok száma növekvő tendenciát mutat.

Az oktatásról és vizsgakövetelményekről

A magyar nyelv és kultúra tanítása négyéves tanterv keretében zajlik, a tanulmányokat egy BA szintnek megfeleltethető diploma zárja le. A 2001 és 2005 között heti három órában zajlott a magyar nyelv oktatása, a 2006-os tanévtől az óraszám heti 6-ra nőtt, ezzel a diákok nagyobb teret kaptak a magyar nyelvben és kultúrában való elmélyedésre. A 2005/2006-os tanévtől MA tanulmányok keretében a magyar is választható második idegen nyelvként. A hivatalos egyetemi szabályzat alapján a diákoknak évente egyszer, tanév végén kell vizsgázniuk a második idegen nyelvből, tehát magyarból is; bevett szokás azonban, hogy a magyar lektorok vizsgáztatnak az első félév végén is.

Az oktatás legfőbb célja, hogy a végzősök olyan biztos nyelvtudásra tegyenek szert, amelyet később munkájuk során, pl. fordítóként vagy a kereskedelemben és a turizmusban hasznosítani tudnak. A legtöbbjük az utóbbi területen talál érvényesülési lehetőséget, de van olyan is, aki a fordítás területén halad tovább. Közülük a legkiemelkedőbb Serifa Mohamed tevékenysége, aki 2005-ben először ültette át arabra Kosztolányi Dezső: A kulcs című novelláját, amely nyomtatásban a helyi Akhbar El Adab című lapban jelent meg. Fordítói munkáját folytatva Serifa Mohamed 2011-ben már egy tizenhárom Kosztolányi-novellát tartalmazó kötetet tudott megjelentetni A kulcs címmel.

Az oktatóhely vezetője

Dr. Laila Zamzam

 

Utolsó frissítés: 2013. január 29.