A Jyväskyläi Egyetem Hungarológiai Programja

Név, elérhetőség

Hungarologia Jyväskylän Yliopisto Seminaarinmäki 15 (Kampusalue) D – Educa, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Suomi

 

Hungarian Studies University of Jyväskylä Seminaarinmäki 15 (Kampusalue) D – Educa, PL 35, 40014 University of Jyväskylä Finland

 

A tanszék profilja

 

Oktatás

 

A graduális képzés itt

 

A magiszteri képzést megalapozó tantárgycsomag (A magyar nyelv és kultúra alapjai), melyben mindenki számára szabadon felvehető kurzusok találhatók. Fő kurzustípusai a következők:
 • 1. Magyar nyelvi órák kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak
 • 2. Magyar nyelvű társalgás
 • 3. Országismereti témájú kurzusok
 • 4. Egyéb, a társtanszékek által meghirdetett bevezető kurzusok finn és/vagy angol nyelven

 

A magiszteri képzés:

 

A Hungarológia magiszteri tanulmányainak célja, hogy a hallgatók el tudjanak mélyülni a magyar nyelv és kultúra különböző részterületeiben. A kurzusok segítséget nyújtanak elméleti és módszertani szempontból egyaránt a magyar témában kutatni szándékozóknak. A képzés három fő részből áll:

 

 • 1. A magyar nyelvvel és kultúrával foglalkozó kötelező tárgyak csoportja.
 • 2. Specializációt segítő és irányító kurzusok, melyek az önálló kutatói munka minél korábbi megkezdését szolgálják. Ebben kiemelt szerepet vállalnak a vendégoktatók, akik a későbbi doktori tanulmányok során is segítik hallgatóik munkáját.
 • 3. Választható kurzusok, melyek a legkülönfélébb tudományterületekről adnak tájékoztatást az érdeklődőknek magyarul, finnül vagy angolul.
 • 4. Egyéb, a társtanszékek által meghirdetett bevezető kurzusok finn és/vagy angol nyelven

 

Kutatás

 

 • 1. A 90-es években elsősorban kontrasztív nyelvészeti konferenciák.
 • 2. 2001. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (honlap)
 • 3. A „Kultusz, közösség, identitás” (2005-2007) című projekt a Finn Akadémia finanszírozásával de az MTA-val együttműködve. Új közös kultuszkutatási elvek kialakítása főként e két ország kutatóinak együttműködésével. A megjelenő kiadványok elősegítik ennek a közös nyelvnek és módszertannak a megszületését, emiatt különös fontossággal bír ez a projektum.
 • 4. A doktori munkák koordinálása

 

A szak rövid története:

 

A jyväskyläi hungarológiai program 1989-ben jött létre egy interdiszciplináris összefogás eredményeként. A hat különböző tudományterülethez tartozó tanszék – finn nyelvészet, történelem, művészettörténet, etnológia, zenetudomány és irodalom – összefogásával megalakuló program képzése a kezdetektől szerteágazó, a nyelvtanulás mellett különlegesen nagy hangsúlyt kapnak benne az interkulturális stúdiumok. A hungarológia 1990-től mellékszakként, 1994-től főszakként is működött. A Bolognai folyamat következtében a hungarológia magiszteri képzéssé vált, aminek előkészítésére egy újszerű kisebb tantárgycsomag szolgál. Ebben egyaránt megtalálhatók a magiszteri specializációt megalapozó nyelvi és kulturális kurzusok, amelyek minden érdeklődő számára elérhetőek és hasznosak lehetnek.
A doktori képzés

 

Honlap 2002-ben a Jyväskyläi Egyetemen létrehozták Észak-Európa első hungarológiai professzori állását. Ettől kezdve nagy hangsúlyt kapott a hungarológiai programban a doktori képzés. Sikerült elérni, hogy a hallgatók ösztöndíját ne csak belső, egyetemi keretekből, hanem külső, finn és nemzetközi forrásokból egyaránt lehessen fedezni, ezért több tudományterületen jelenleg 6-7 doktorandusz folytat tanulmányokat. A képzés kínálta szakmai választékot nagyban színesítik a doktori programban jelentős számban résztvevő vendégoktatók, akik előadásaikon kívül a doktoranduszokkal folytatott konzultációkkal is segítik a munkát. A rendszeresen visszatérő konzulensek között olyan jeles tudósokat találhatunk mint Romsics IgnácSzakály SándorThomka BeátaTverdota György.

 

Kiadványok

 

 • 1. 1991. Kulttuurin Unkari. [A kultúra Magyarországa], szerk.: Jaana Janhila, (Studia Hungarologica 1.)
 • 2. 1993 óta Hungarologische Beiträge – különböző tudományterületeket magában foglaló, hungarológiai tárgyú tanulmányok gyűjteménye. 17 kötet
 • 3. Hungarológiai Füzetek (1996-)
 • 4. A doktori munkák megjelentetése (Jyväskylä Studies in Humanities)
 • 5. 2008-tól Spectrum Hungarologicum

 

A tanszék oktatói

 

Tuomo Lahdelma professzor

 

mail: lahdelma at cc.jyu.fi

Szakmai életrajz:1953-ban született Mikkeliben, Finnországban.

Iskolái:

 

 • 1972: Gimnáziumi érettségi, Mikkeli
 • 1972–1976: Jyväskyläi Egyetem (finn nyelv és világirodalom szak)
 • 1976. december: MA diploma, Jyväskyläi Egyetem
 • 1983. október: licenciátus, Jyväskyläi Egyetem
 • 1986. május: Ph.D., Jyväskyläi Egyetem
 • 1994. november: a magyar irodalomtudomány docense

 

Kinevezések:

 

 • 1977–1985: főállású óraadó, helyettesítő tanársegéd, tanársegéd, helyettesítő docens, Jyväskyläi Egyetem, Irodalmi Tanszék
 • 1985–1989: vendégprofesszor, ELTE
 • 1989–2000: adjunktus, Jyväskyläi Egyetem, Irodalmi Tanszék
 • 1994/1995–: a Hungarológia docense, a Hungarológia és a Kreatív írás projektek vezetője, Jyväskyläi Egyetem, Irodalmi Tanszék
 • 1995 tavasza: helyettesítő professzor, Jyväskyläi Egyetem, Irodalmi Tanszék
 • 1998. április–június: a DAAD meghívott vendégprofesszora, Hamburgi Egyetem
 • 2001–: a Hungarológia és a Kreatív írás projektek professzora, Jyväskyläi Egyetem, Irodalmi Tanszék

 

Egyéb:

 

 • Vendégtanári megbizatások: Socrates vendégelőadó a bécsi, müncheni, firenzei, hamburgi, padovai és tartui egyetemeken. Összesen kb. másfél évnyi vendégoktatói tevékenység a Debereceni Egyetemen
 • Részvétel a Hungarológiai Tanszékek Socrates Együttműködésének létrehozásában

 

Témavezetői tevékenység:

 

  • 1989–: szakdolgozati témavezetés
 • Folyamatban levő disszertációk témavezetése: Nora Ekström: Cognitive Constructions in Teaching Writing Eeva Haverinen: Sylvia Plath, Sándor Márai and Pentti Saarikoski as cultic writers Heli Kinnunen: Women Writers Community on the Internet Veera Rautavuoma: Jubilee Exhibitions in the Socialist Hungary Anna-Leena Toivanen: Cult of Dambudzo Marrechera Lenke Molnár: Bible as aesthetic model in the works of János Pilinszky Kristóf Fenyvesi: Reception of Nietzsche in Hungary Ildikó Váradi: János Kodolányi and Finland

 

Egyéb tudományos tevékenység:

 

 • 1992 óta a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság válaszmányának tagja
 • 1996-tól a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke
 • Az 5. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) szervezése
 • A Hungarologische Beiträge (1993-2007, 18 vol.) főszerkesztője
 • 2002-től a Hungarológiai közlemények szerkesztőbizottságának tagja
 • 2003-től a müncheni Ungarisches Institut kiadványának, az Ungarn-Jahrbuch-nak szerkesztőbizottsági tagja
 • 2005–2007 a Finn Tudományakadémia Cult, Community, Identity projektjének vezetője
 • 2006-től a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke
 • 2008-tól Thomka Beátával közösen a Spectrum Hungarologicum kiadványsorozat főszerkesztője

 

Díjak:

 

 • Lotz János-emlékérem, 2001
 • Pro Cultura Hungarica-díj, 2003
 • Balassi-kard, irodalmi díj, 2005
 • Suomen leijonan I luokan ritarimerkki (A finn oroszlán első osztályú lovagkeresztje), 2005

 

Tuuli Kaarina Lähdesmäki Kutató

 

mail: tklahdes at campus.jyu.fi

Szakmai életrajz:1976-ban született Ouluban, Finnországban.

Iskolái:

 

 • Ph.D. 2007. december: Művészettörténet. Jyväskyläi Egyetem
 • 2001. április: MA diploma. Művészettörténet, Jyväskyläi Egyetem
 • 2001. január: BA diploma. Művészettörténet, Jyväskyläi Egyetem
 • 1995: Gimnáziumi érettségi, Oulu

 

Munkahelyek:

 

 • 2008.7.1–2008.6.30: Posztdoktori-ösztöndíjas, Jyväskyläi Egyetem, Hungarológiai program
 • 2008.1.1–2008.6.30: Posztdoktori-ösztöndíjas, Jyväskyläi Egyetem, Hungarológiai program, Művészettörténet tanszék
 • 2007.1.1–2007.7.31: Kutató: a Taidesäätiö Merita Művészeti Alapítvány ösztöndíjasa
 • 2003.1.1–2006.12.31: Doktorandusz
 • 2001.1.2–2002.12.31: Titkár: Jyväskyläi Egyetem, Művészettörténet tanszék
 • 2000.10.2–2000.11.30: Programszervező, Jyväskyläi Szabadegyetem
 • 2000.5.1–2000.7.31., 2000.9.1–2000.9.22., 2001.4.2–2001.4.4.: Kutatói ösztöndíjas és alkalmazott: UPM-Kymmene Oyj

 

Frissítve: 2013. 09. 26.