A Glassgow-i Egyetem Közép- és Kelet-Európai Tanszéke

Név, elérhetőség

Central and East European Studies

College of Social Sciences

8-9 Lilybank Gardens

Glasgow

G12 RZ

Skócia, Nagy-Britannia

Scotland, UK

http://www.gla.ac.uk/subjects/cees/

http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/crcees/

 

A szak profilja

A skóciai hungarológiai oktatásnak az 1451-ben alapított Glasgow-i Egyetem Közép- és Kelet-Európai Tanszéke ad otthont. A Tanszék a Társadalomtudományi Kollégium részét képezi. A hungarológiai képzés szerves része a szakirányú képzésnek, és a hallgatók az alapfokú képzés, valamint a posztgraduális képzés keretében is tanulnak magyar vonatkozású tárgyakat. A Tanszéken belül doktori disszertációk témavezetése is folyik. A hallgatók a magyar nyelvet alap-, közép- és felsőfokú szinten tanulhatják.

A Tanszék szintén szorosan kapcsolódik a 2006-ban alapított Orosz, Közép-és Kelet-Európai Kutatási Központhoz (CRCEES), amely a két ilyen irányú nagy-britanniai Kiválósági Központ egyike, és amely több rangos skóciai és angliai egyetem russzisztikai, illetve kelet-európai kutatásnak vezérszervezete. Először 2006-ban nyerte el a Közgazdasági és Társadalomtudományi Kutatási Tanács (ESRC), a Bölcsészeti és Humán Tudományok Kutatási Tanácsa (AHRC), valamint a Brit Akadémia (British Academy) anyagi támogatását. Ezt a támogatást 2012-ben a következő ciklusra megújították. Az ilyen módon rendelkezésre bocsájtott alapokból a Központ stratégiai fontosságú, nyelvi megalapozottságú regionális kutatásokat finanszíroz.

A Tanszék harmadik fontos kapcsolódási pontja a Bölcsészettudományi Kollégium Szlavisztikai Tanszéke, illetve a Modern Nyelvek Iskolája. A két tanszéknek nemcsak közös, kétszakos hallgatói vannak, hanem közös kutatási projekteket is folytatnak, valamint közösen szerveznek konferenciákat, kulturális fesztiválokat és más nyilvános eseményeket is.

 

A kutatás/oktatás fő területei

Az oktatás és kutatás kutatás fő területe elsősorban a szociológiai és történelmi indíttatású regionális tudományok köre, azaz a 20. és 21. századi történelem, társadalom, gazdaság, nemzetiségi és nyelvi politika, tárgyi és vizuális kultúra, szociokulturális és társadalmi-politikai változások, valamint brit-magyar és skót-magyar kapcsolattörténet.

A Tanszék oktatóinak kutatási területei a következő honlapon találhatók:

http://www.gla.ac.uk/subjects/cees/staff/

A magyar irodalmi és kulturális stúdiumok a Bölcsészettudományi Kollégium Összehasonlító Irodalomtörténet kurzusainak részévé is váltak.

Az Egyetemi Könyvtár közép- és kelet-európai könyvgyűjteménye az egyetlen ilyen jelentős gyűjtemény Skóciában.

 

A tanszék rövid története

A Glasgow-i Egyetem az orosz nyelv oktatását már igen korán, 1917-ben bevezette, és így úttörő szerepet játszott a skóciai egyetemek között. A politikai orientációjú Szovjetológiai Tanszék az 1940-es években jött létre. A hatvanas években, Prof. Alex Nove vezetésével a Tanszék és a Szovjet és Kelet-Európai Stúdiumok Intézetévé alakult, majd az Intézet az 1990-es években Tanszék lett. Az egyik első magyar vonatkozású tudományos monográfia szerzője az azóta nyugállományba vonult Chris Corrin professzorasszony volt, aki a magyar nők helyzetének második világháború utáni változásait dolgozta fel. A hungarológiai kutatások nagy lendületet vettek a 2000-es években, amikor Richard Berry és Terry Cox egyetemi tanárok gazdaságtörténeti és szociológiai kutatásai gazdagították a Tanszék magyar profilját. A Kiválósági Központ címének 2006-os elnyerése lehetővé tette magyar fesztiválok, konferenciák és nagyarányú kulturális események szervezését. Dr. Varga Zsuzsanna 2008. óta tanít magyar nyelvet, illetve tart kulturális, filmtörténeti és történelmi kurzusokat a Tanszéken.

 

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

A Tanszék a hagyományos skót egyetemi rendszer szerint négy éves alapképzés után ad Közép és Kelet-európai Stúdiumok elnevezésű diplomát (MA SocSci). A diploma első két éve bevezető képzés, a második két éve pedig a Tanszéken belül való szakosodás. A hallgatók nagy többsége két szakos; másik szakjuk tipikusan szociológia, politológia, illetve szlavisztika. A hallgatók posztgraduális képzésként egy év alatt magiszteri fokozatot szerezhetnek Közép és Kelet-Európai Stúdiumok címen, illetve két év alatt kettős diplomát szerezhetnek az Európai Unió Erasmus Mundus programja által támogatott “Közép- és Kelet-Európai Stúdiumok Nemzetközi Magiszteri Programja” keretében. E program több közép-európai és más egyetemmel való kooperációban folyik.

A hungarológiai stúdiumok szerves részét képezik mind a négyéves alapképzésnek, mind pedig a posztgraduális képzésnek. Az első két évben a hallgatók az átfogó alapkurzus során, regionális összehasonlításban ismerkednek meg a magyar társadalom, történelem és gazdaság jellemvonásaival, az alapképzés utolsó két éve alatt pedig szakszemináriumok során ismerkedhetnek meg mindezekkel részletesebben, valamint a választhatnak magyar történelemmel és filmmel kapcsolatos szakkurzusokat is. A posztgraduális képzés fontos eleme a budapesti Corvinus Egyetemmel közösen tanított, kétéves, kettős diplomát adó kurzus. A hallgatók a második évet a Corvinuson töltik, ahol intenzíven kapnak magyar vonatkozású ismereteket. A kettős diplomás MSC hallgatók az első évben intenzív magyar nyelvi oktatásban részesülnek Glasgow-ban.

A Tanszék doktori témákat is felügyel. Az utóbbi 10 évben két magyar tárgyú disszertációt védtek meg a hallgatók. A Tanszék oktatói aktív részt vállalnak az Egyetem más tanszékein írott magyar vonatkozású disszertációk felügyeletében, illetve vizsgáztatásában is.

 

A tanszék vezetője

  • Prof. Geoffrey Swain

A Kiválósági Központ vezetője

  • Prof. Richard Berry

A Tanszék hungarológiai iránti szakmai érdeklődéssel rendelkező oktatói

  • Prof. Terry Cox
  • Dr. Eamonn Butler
  • Dr. Varga Zsuzsanna