Az Oszakai Egyetem Magyar Tanszéke

Név, elérhetőség

Az Oszakai Egyetem

Idegennyelvi Kara

Nyelv és Kultúra Doktori Iskolája

Magyar tanszék

 

Osaka University

School of Foreign Studies

Graduate School of Language and Culture

Hungarian Department

 

http://www.sfs.osaka-u.ac.jp/about_fs/edu_fl_hun.html

http://www1.lang.osaka-u.ac.jp/ls/

 

Minoh Campus

8-1-1 Aomatanihigashi, Minoh, Osaka

Japan 562-8558

 

A tanszék profilja

Japánban több egyetemen is tanítanak magyar nyelvet, de mindenütt csak választható nyelvként, fakultatív jelleggel. Az Oszakai Egyetem Idegennyelvi Karán azonban az oktatott 25 nyelv közül a magyar is főszakként tanulható. A Magyar Tanszék elsősorban a magyar nyelv tanítására helyezi a hangsúlyt, az oktatás elsődleges célja az, hogy a diákok megtanulják a magyar nyelvet, legalább a mindennapi élethez szükséges tudást megszerezzék, de a magyar kultúrával és történelemmel is meg kell ismerkedniük.

 

A kutatás fő területei

– magyar nyelv és irodalom

– magyar, mint idegen nyelv

 

A tanszék rövid története

A Magyar Tanszék 1993 áprilisától működik, de a magyar nyelv tanítása, választható tantárgyként, már 1985-től folyik. Az 1993-ban megindult magyar oktatás Japánban az első önálló, egyetemi szintű magyar szakos képzés volt, és ez az akkori Oszakai Idegennyelvi Egyetemen kezdődött. 2007 októberében egyesítették a két állami egyetemet, azaz az Oszakai Idegennyelvi Egyetemet és az Oszakai Egyetemet. Jelenleg az Oszakai Egyetem Idegennyelvi Karán folyik a magyar oktatás.

 

Az oktatásról

A magyar szakos diákok négy éven keresztül ismerkedhetnek a magyar nyelvvel, történelemmel és kultúrával. A japán felsőoktatási rendszerben az egyetemisták négy évi tanulás után kapnak diplomát, azaz BA fokozatot. A Magyar Tanszéken minden évben körülbelül 15 hallgató kezdi meg tanulmányait, és négyéves képzésben vesz részt.

Az első két évben a magyar szakos diákok heti 5 magyarórán tanulják a nyelvet, egy tanóra 90 percből áll. Japánban áprilisban kezdődik az első szemeszter, és 15 hétig tart, majd októberben a második, amely ugyancsak 15 hetes. Az első két év során, mintegy 300 órában, a hallgatók elsajátíthatják a magyar nyelv grammatikai rendszerének alapvető szabályait. A következő két évben nem csak magyar nyelvvel, hanem a magyar kultúrával és történelemmel is foglalkoznak a diákok, majd az utolsó évben diplomamunkát írnak valamilyen magyar vonatkozású témáról.

A négy éves BA képzés után van lehetőség a tanulmányok folytatására két éves MA képzésben és három éves doktori képzésben.

 

A tanszék oktatói

WASEDA Mika

OKAMOTO Mari

 

BORSOS Levente