Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete

Név, elérhetőség
Институт славяноведения РАН
Ленинский проспект 32 А,

119334, Москва

Российская федерация

Institute of Slavic Studies
of the Russian Academy of Sciences

Leninsky prospect 32 A,

119334, Moscow

Russian Federation

 

Honlap: www.inslav.ru

 

Az intézet profilja

Az  OTA Szlavisztikai Intézete – Oroszország egyetlen kutatói intézménye, amely interdiszciplináris alapon a közép-, kelet- és délkelet-európai szláv, s nem-szláv népek történetével, nyelveivel, irodalmával, kultúrájával foglalkozik. Magyarságtudományokkal foglalkozó munkatársak az Intézet jelenlegi struktúrája keretében, akár a történelem, akár a nyelv és irodalom terén szorosan együttműködnek a más kelet-, közép- és délkelet-európai népeket kutató kollégáikkal, s ennek eredményeképpen a magyar nyelvhez és történelemhez nem mint egy elszigetelődött kultúrához, hanem a régió népeivel, ezeknek a történeti és művelődési törekvéseivel, nyelvi sajátosságaival összefonódott jelenséghez közelítenek.

 

A kutatás fő területei

  • Művelődési és néprajzi folyamatok a régióban
  • Társadalmi és nemzeti mozgalmak, nemzetközi viszonyok és fegyveres konfliktusok a régióban
  • Az orosz kultúra viszonyulása a régió kultúráihoz, magyar-orosz kapcsolatok története
  • A régióban létező kultúrák, irodalmak, folklórok komparatív tanulmányozása
  • Etnolingvisztika

 

Az intézet rövid története

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetét 1947-ben az SZSZKSZ Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet néven alapították meg. 1968. óta az Intézet kutatási problémakörét a régió nem-szláv nemzetek nyelveivel, irodalmaival és történetével is gazdagították. Ebben az évben kerültek az Intézetbe a magyar történelem kutatói Iszlamov, Tofik, Dr. sc. (1927-2004), Puskas, Andrej, Dr. sc. (1923-2008), Susarin, Vlagyimir, Dr. sc. (1923-1999) s mások. Az Intézet jelenlegi nevét 1996. óta viseli, ami annak a törekvésének köszönhető, hogy az intézmény nevében ne szerepeljen egymás mellett az etnikai és regionális elv. A hungarológia nem egy osztályban vagy kutatóközpontban csoportosul, hanem (ahogy az alábbi hungarológusok listájából is látható) szakmák és kronológia szerint megszabott kutatói egységek keretébe illeszkedik.

 

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

Az Intézetben doktori iskola működik. A szakosodás lehetséges területei: „egyetemes történelem”, „szláv nyelvtudományok” „világirodalmak története”. Beiratkozás a felvételi vizsgák (szakosodás tantárgya, filozófia, nyugat-európai nyelv, szláv vagy kelet-közép-európai nyelv) eredményei alapján történik. A magyar vontakozású történeti és irodalomtörténeti témák választásához nélkülözhetetlen feltétel a magyar nyelv tudása. Részletesebb információ az intézeti honlapon található.

 

Az intézet igazgatója

Nikiforov, Konsztantin, Dr. sc.

 

Az intézetben dolgozó hungarológusok:

Vascsenko (Aniszimova), Darja, Dr. phil. – nyelvész, műfordító (Szláv Nyelvtudomány Osztálya)

Guszev, Yuri, Dr. sc. – irodalmár, műfordító (Szláv Irodalmak Története Osztálya)

Khavanova, Olga, Dr. sc. – történész (Közép-Európai Szláv Népek Újkori Története Osztálya)

Kuznetsova, Anna, Dr. phil – (Szláv Népek Középkori Történet Osztálya)

Kurennaya, Natalija, Dr. sc. – irodalmár (Szláv Kultúrák Története Osztálya)

Pilipenko, Gleb, Dr. phil. – nyevész (Szláv Nyelvtudomány Osztálya)

Sztikalin, Alexandr, Dr. phil. – történész (Szláv Népek a Két Világháborúk Közötti Története Osztálya)

Zseliczky (Zhelitski) Béla, Dr. sc. – történész (Legújabb Történet és Társadalmi-Politikai Mozgalmak Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában Osztálya)