2016. március 15-éig minden civil szervezetnek összhangba kell hoznia működését a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári törvénykönyvvel, mivel a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.
(A civil szervezetek létesítő okiratának módosításáról, határidejéről és az Országos Bírósági Hivatal által elkészített okiratmintákról adott interjút Antal Veronika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár. Az interjú ide kattintva hallgatható meg.)

E törvényi előírásnak történő megfelelés érdekében a Társaság az alábbiakban részletezett rendkívüli közgyűlésen fogadja el módosított Alapszabályát.

Időpont:
2015. december 15. 10.00 óra

Helyszín:
MTA Könyvtár és Információs Központ, Vasarely-terem
1051 Budapest, Arany János u. 1. fszt.

Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes, azaz a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen, úgy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés időpontja:
2015. december 15. 10 óra 30 perc

Napirend:
1.) A napirend elfogadása
2.) A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
3.) A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályának elfogadása
4.) Egyebek