Nyilatkozat a magyar–észt követségbezárások ügyében

Mi, az alulírott, Észtországgal hagyományosan szoros, sokrétű és kiterjedt kapcsolatot tartó intézmények, szervezetek és magánemberek, ez év júliusában megdöbbenéssel értesültünk a magyar kormánynak a tallinni magyar nagykövetség bezárásáról hozott döntéséről, valamint az ezután értelemszerűen bekövetkezett észt válaszlépésről.

Úgy véljük, a magyar diplomáciának a népünk és kultúránk iránt mindig kitüntetett figyelmet tanúsító, EU- és NATO-tag Észtországtól való elfordulása az észt félre nézve bántó, magyar szempontból pedig átgondolatlan lépés volt, mely sem rövid, sem hosszú távon nem szolgálja a javunkat, és nem öregbíti jó hírünket a világban. Magyarország, Finnország és Észtország, e három finnugor nyelvű állam, közösen visel felelősséget a kis finnugor népek támogatásában; a nagykövetségek hiánya ezt a munkát is megnehezíti.

A legutóbbi hírek szerint a kormány erősíteni tervezi a magyar–észt nyelvi és kulturális együttműködést, de ez az örvendetes fejlemény a júliusi diplomáciai döntések fájdalmas következményeit legfeljebb csak enyhíteni tudja, semlegesíteni nem. Ezért ezúton is szeretnénk kifejezni abbéli reményünket, hogy mindössze múló, átmeneti intézkedésről van szó, melynek felülvizsgálatára az illetékesek belátható időn belül sort fognak keríteni.

2014. szeptember 8.

Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, Pozsony
Debreceni Egyetem Finnugor Tanszéke
Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke
É. Kiss Katalin akadémikus
Honti László akadémikus
H. Varga Márta egyetemi docens
Jávorszky Béla volt helsinki és tallinni nagykövet
József Attila Kör
Kalevala Baráti Kör elnöksége
Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, Nyitra
Magyar–Észt Társaság
Magyar–Finn Társaság
Magyar Fordítóház Alapítvány Észt–Magyar Műhelye
Magyar Írószövetség elnöksége
MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvtörténeti és Finnugor Osztályának Finnugor Kutatócsoportja
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Numi Tórem Finnugor Alapítvány
Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szemináriuma
Polar Alapítvány
Pusztay János egyetemi tanár
Reguly Társaság
Sirató Ildikó PhD., színház- és irodalomtörténész
Szegedi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke
Voigt Vilmos professor emeritus, a tartui egyetem díszdoktora

Forrás: http://finnugor.elte.hu/index.php?q=node/1123