Konferenciafelhívás – A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi körkép

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Többnyelvűségi Kutatóközpontja A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata: Kárpát-medencei kisebbségi körkép címmel 2013. május 23-án műhelykonferenciát rendez. A konferencia helyszíne a Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr utca 33.) földszinti előadóterme.

A műhelykonferencia elsődleges célja, hogy képet alkosson a magyarpárú (magyarországi és Magyarországon kívüli) kisebbségek nyelvi tájképéről. Bepillantást kívánunk nyerni az eddigi vagy az éppen zajló kutatásokba, a már meglevő elméleti és gyakorlati magyar előzményekbe, emellett meg szeretnénk ismerkedni az új és folyamatosan fejlődő kutatási terület kínálta lehetőségekkel, legújabb elméleti és módszertani megközelítéseivel.

Konferenciánk a szakmai diskurzus lehetőségét kívánja megteremteni a téma gyakorló és jövőbeni kutatói között, az érdeklődő kutatók számára az anyaggyűjtésen, a jelenség megfigyelésén, illetve dokumentálásán túlmutató értelmezési lehetőségeket kínálva fel.

JELENTKEZÉS

Az előadókat a részvételre absztrakttal jelentkezők közül kérjük fel. Az előadásokhoz és poszterekhez legfeljebb 250 szavas absztraktot várunk, melyben egy, az adott kutatás szempontjából jellegzetes fénykép is szerepel. A fényképet és a szöveget kérjük a szervezőkhöz eljuttatni a konferencia honlapján (www.nytud.hu/nyelvitajkep) található űrlapon keresztül. Az előadástervek beérkezésének határideje 2013. április 3. Az absztrakt beérkezéséről a lehető legrövidebb időn belül, a pályázatok elfogadásáról pedig 2013. április 17-ig értesítjük
a jelentkezőket.

Minthogy a fiatal kutatójelölteket is ösztönözni szeretnénk, PhD-hallgatók jelentkezését is várjuk. A tudományos bizottság által legjobbnak minősített absztraktok beküldőinek néhány előadói- és poszter-helyet külön biztosítunk. A szóbeli előadások várható időtartama 20-20 perc, melyet 10 perc vita követ. A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A szervezőbizottsággal a nyelvi.tajkep@nytud.hu e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Elnök: BARTHA CSILLA, Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI és ELTE BTK
Titkár: PETTERI LAIHONEN, Többnyelvűségi Kutatóközpont/vendégkutató, MTA-NyTI, Jyväskyläi Egyetem/ Finn Akadémia

Tagok:
CSERNICSKÓ ISTVÁN, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet
HORVÁTH ISTVÁN, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Babeş-Bolyai Tudományegyetem
ILYÉS ZOLTÁN, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet
PÉNTEK JÁNOS, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
SZABÓMIHÁLY GIZELLA, Konstantin Filozófus Egyetem, Gramma Nyelvi Iroda
SZOTÁK SZILVIA, Imre Samu Nyelvi Intézet

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
BARTHA CSILLA (elnök) MTA-NyTI és ELTE BTK
PETTERI LAIHONEN (társelnök), MTA-NyTI vendég-kutató, Jyväskyläi Egyetem/Finn Akadémia
VARJASI SZABOLCS (titkár), ELTE BTK
BOKOR JULIANNA, ELTE BTK
HATTYÁR HELGA, MTA-NyTI és ELTE BTK
ILYÉS ZOLTÁN, MTA-TK, Kisebbségkutató Intézet
LABANCZ LINDA, MTA-NyTI
NAGY NOÉMI, MTA-NyTI
SZABÓ TAMÁS PÉTER, MTA-NyTI

Konferenciafelhívás

error
fb-share-icon