A Választmány 2012. augusztus 25-én tartja következő ülését

Időpont: 2012. augusztus 25. 11.00 óra
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár
Budapest XI. ker., Ménesi út 11-13. I. em.

Amennyiben a fenti időpontban a Választmány ülése nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen), úgy a megismételt ülés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Választmány megismételt ülésének időpontja: 2012. augusztus 25. 11.30 óra

Napirend:
1.) Tájékoztatás a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus eredményeiről (Monok István, Pozsony Ferenc)
2.) Tájékoztatás a Társaság közhasznúvá alakulásáról, tájékoztatás az új Alapszabály főbb változásairól (Monok István)
3.) A Társaság elmúlt évi munkájának ismertetése (Monok István)
4.) Beszámoló a Doktoriskolák IV. konferenciájának előkészületeiről (Bene Sándor, Dobos István)
5.) A Társaság megújuló honlapja, szervezeti élete, költözése (Csapó Mónika)
6.) Gazdasági beszámoló (Visoczki Márta)
7.) A Felügyelőbizottság jelentése (Gál Jenő)
8.) Egyebek