Felhívás a Lymbus 2019. évi kötetében való közlésre

Kedves Kolléga!

Az KKM Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – Külföldi Magyar Intézetek Főosztálya, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Országos Széchényi Könyvtár idén is megjelenteti a „Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények” címet viselő, 2003 óta komoly tudományos rangot kivívó évkönyvét. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a 2019. évi számban való forrásközlés lehetőségére.

Az idei Lymbusba, a korábbi évek gyakorlata szerint, a magyarság művelődéstörténetéhez (ideértve az irodalom-, a művészet-, a politika-, a gazdaság-, az eszme-, a zene-, a had-, az életmódtörténetet stb.) forrásul szolgáló, eddig kiadatlan, elsősorban külföldi levéltárakból / kézirattárakból származó dokumentumokat várunk, rövid bevezetővel, jegyzetekkel, minimum 4-5 lap, maximum 4 ívnyi terjedelemben.

A 2019. évi kötet megjelentetését szeptemberre tervezzük, a cikkek, közlemények leadási határideje ennek megfelelően:2019. június 31.

Külön felhívjuk a figyelmet a mellékelt útmutatóra. A közlésre elfogadott, ám a kései leadás vagy terjedelmi okok miatt az idei számból kimaradó írásokat a következő esztendei évkönyvben szeretnénk megjelentetni.

A megjelenéshez a határidőn belüli benyújtáson túl előzetes jelentkezés (címmel, a közlemény legalább egy bekezdésnyi leírásával) is szükséges 2019. április 15-ig, amelynek tartalmaznia kell a közlemény címét és tartalmának legalább egy bekezdésnyi leírását. A jelentkezéseket az esetlegesen felmerülő kérdésekhez hasonlóan a következő email-címeken várjuk: szabo.andras.peter@btk.mta.hu; gabor.ujvary@veritas.gov.hu (A levelet lehetőleg mindkét címre elküldve.) A közlemények elfogadásáról az évkönyv május elején összeülő szerkesztőbizottsága hoz majd döntést.

Közleményét várva, köszönettel és szívélyes üdvözlettel,
a Lymbus Szerkesztőbizottsága nevében:

Szabó András Péter felelős szerkesztő
Ujváry Gábor főszerkesztő

error
fb-share-icon