2017. évi közgyűlés

Időpont: 2017. április 25. (kedd) 11.45 óra

A közgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem határozatképes, azaz a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen, úgy a megismételt közgyűlés változatlan helyen, az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés időpontja (érdemi döntéshozatal): 2017. április 25. (kedd) 12.00 óra

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.33. tárgyaló)

Napirend:

  1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
  2. NMT 40 – az évfordulós ünnepség programja
  3. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályának elfogadása
  4. A 2017. évi költségvetés jóváhagyása
  5. A 2016. évi társelnöki beszámoló elfogadása
  6. A Felügyelőbizottság 2016. évi jelentésének elfogadása
  7. A 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  8. Egyebek

Határozatok