V. Kongresszus

Hatalom és kultúra

Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.

Rendező:

– Jyväskylä-i Egyetem (Jyväskylän Yliopisto)

Résztvevők száma: 484 fő

Előadások száma: 232

Kongresszusi kötetek

A kongresszus tartalma:

Szimpóziumok:

1)             Hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora újkorban

2)             Kultusz, autorizáció, kisajátítás

3)             Többnyelvűség a magyar irodalomban

4)             Balassi Bálint függőségei

5)             Politika és történettudomány Magyarországon

6)             A hatalom mint a legújabb magyar irodalom témája

7)             A nők társadalmi helyzetének változása Magyarországon a 19. századtól

8)             Diákszimpózium

9)             Kádár és Kekkonen – két politikai kultúra (1956-1990)

10)          Népi kultúra a nemzeti törekvésekben

11)          Név és kultúra

12)          A magyar nők írása

13)          A történeti szociolingvisztika és dialektológia kérdései

14)          Klasszikusok kiadása

15)          A magyar mint idegen nyelv – a magyar mint kisebbségi nyelv (a magyar nyelv- és kultúraelsajátítás kérdései)

16)          Hatalom és sport

17)          Magyar nyelvészeti technológiák

18)          Nemzeti mítoszok és sztereotípiák Közép-Európában

19)          Magyarok és nyelvtörvények

20)          Hermeneutika és fordítás

21)          Open forum

22)          Etnikai kisebbségek és a hatalom

23)          A közgyűjtemények és a hatalom

24)          Nyelvi presztízs, nyelvmegtartás – identitás és nyelvvesztés a kisebbségi kétnyelvűségben

25)          Magyarország helye a 20. századi Európában – a magyar külpolitika esélyei

26)          Politika és társadalom Magyarországon

27)          Vallás és hatalom

28)          Észtország, Finnország és Magyarország kulturális kapcsolatai a II. világháború előtt

29)          A Kárpát-medence etnikai térszerkezetének változásai a 20. században, különös tekintettel a kisebbségi magyarság által lakott régiókra

30)          Kanonizáció és rekanonizáció

31)          A latin nyelvű műveltség Magyarországon

32)          Rise of Current Semiotics in Hungary and Finland

33)          A külföldiek magyarságképe, a magyarságkép alakítása külföldön

34)          A Kodály-fogalom ma

35)          Hungarian Contemporary History in the Light of Hungarian Film

36)          Irányított irodalom

37)          A nemzeti irodalom paradigmái a 18-19. században

38)          Nyelv és hatalom

Kerekasztal-beszélgetések:

1)             A magyar irodalom külföldi terjedése és terjesztése

2)             A hungarológia fogalmának változásai

3)             A magyar oktatáspolitika és a hungarológia

4)             Finnish and Hungarian as Second or Foreign Languages –  Research and Pedagogical Approaches

5)             A kis nyelvek és kultúrák terjesztése Európában

6)             A cenzúra és öncenzúra formái

7)             A finnek megítélésének hullámzása Magyarországon.

A kongresszus struktúrája újszerű volt, hiszen a rendezők, finn kollégáink terveinek megfelelően a legtöbb szimpóziumban már előre kinyomtatott vagy az internetre feltett kész tanulmányokat vitattak meg a résztvevők, s így az eszmecserére, vitára sokkal több lehetőség adódott. Több szimpózium vezetője tervezi, hogy önálló kiadványként is megjelenteti a szimpózium előadásait és vitaanyagát. A Társaság, a korábbi gyakorlattól eltérően, csak azokat az előadásokat adja ki, amelyeknek a szimpóziumvezetők másutt nem tudták biztosítani megjelentetését. Társrendezvényként csatlakozott a kongresszushoz a Nemzetközi Hungarológiai Központ és a Finn Lektori Központ közös konferenciája, melyen a nemzeti kultúra külföldi megismertetésének és oktatásának tapasztalatait cserélték ki a résztvevők.