Társaságunk 2017-es éve a megelőző évi pécsi hungarológiai találkozó (Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus) utómunkálataival telt. Fő tevékenységünk a kongresszus szimpóziumanyagainak publikálása (pályázás, kiadványelőkészítés) volt. Anyagilag is támogattuk a Világtörténet c. folyóirat 2017/1. számának megjelenését, benne a Kultúrák találkozása a magyar középkorban c. szimpóziumának anyagával, valamint a Magyarország  és a római Szentszék, II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.–Róma, 2017 [Collectanea Vaticana Hungariae, 15]) c. kötet kiadását, amely az azonos című pécsi szimpózium teljes anyagát hozza. Közlemények jelentek meg továbbá a Napló és történelem c. szimpózium előadásaiból a Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat 2017/1. számában (a teljes anyag külön kötetben jelenik meg várhatóan 2018 folyamán, Pritz Pál szerkesztésében).
További, a kongresszushoz kapcsolódó kiadványok:

  • Névadás és névhasználat a multikulturális Kárpát-medencében szimpózium = Névtani Értesítő 38 (2016) sz. (a tavalyi beszámolóban még nem szereplő publikáció)
  • Kulturális nacionalizmus és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században szimpózium = Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században, szerk. Szilágyi Adrienn, Bollók Tamás, MTA BTK TTI, 2017 (Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 5, szerk. Dávidházi Péter, Fodor Pál, Gyáni Gábor)

A kongresszushoz kapcsolódó publikációs tevékenységünk az idén is folytatódni fog. (Pritz Pál kötete mellett e beszámoló írásának napjaiban várható az eredetileg tavalyra tervezett, három nyelvészeti szimpózium előadásait közlő kiadvány: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében, Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika és Trócsányi András szerkesztésében.)

Párhuzamosan mindezzel megkezdtük a soron következő, Varsóban, 2021-ben (augusztus 23–26. között) esedékes IX. Kongresszusunk előkészítését, Társaságunk elnöke és társelnöke 2017 májusában megbeszéléseket folytattak a Varsói Egyetem rektorával és hungarológiai műhelyének képviselőivel, melynek alapján a 2017. szeptember 1-jei választmányi ülésünk elfogadta a kongresszus témamegjelölő címét (Térátlépések: [Közép-]Európa mint dinamikus tér: a változás elmélete és gyakorlata), és felállította az operatív szervezésért felelős Szervezőbizottságot, valamint a szakmai munka koordinálásával megbízott Előkészítő Bizottságot. Az ülés határozatainak nyomán megkezdődött a kongresszus fővédnökeinek és védnökeinek hivatalos felkérése. (Áder János köztársasági elnök úr 2018. február 9-i levelében el is fogadta a felkérést.)

A Társaság belső életét, szervezeti működését jelentősen befolyásolja a folyamatosan változó jogi környezet – 2017. április 25-i közgyűlésünkön a korábbi évekhez hasonlóan módosítanunk kellett alapszabályunkat. Az elmúlt év eseményeihez tartozik a Társaság költözése a Várból az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának új épületébe (irodánk és titkárságunk új székhelye: Bp., IX. ker., Tóth Kálmán u. 4. B épület VIII. em. 41). Mindez azonban csak nehezítette, de nem hátráltatta publikációs és tudományszervezői tevékenységünket.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom és művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a „Klaniczay-díjnak” a költségeit. 2017-ben ebből a Társaságra eső rész 179.412 Ft volt, hasonlóan a megelőző évhez. A 2017. évi Klaniczay Tibor-díjat a győztes, Tóth Gergely a 2016-ban megjelent, Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század) című monográfiájá­ért a Debrecenben rendezett reformációtörténeti konferencián (A reformáció emlékezete a kora újkorban, szervezők: Debreceni Egyetem, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) vette át, 2017. május 18-án.

A 2017. év legfontosabb reprezentatív eseménye a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság megalakulásának 40. évfordulójára rendezett emlékülés volt. Az ülésre az MTA Székházának Felolvasótermében került sor, szeptember 1-jén. Ennek kapcsán Andrea Seidler elnök asszony ismertette a Társaság új, Monok István társelnök közreműködésével kidolgozott működési stratégiáját; a program és az elhangzott előadások a honlapon; 2018 folyamán az anyag elektronikus és papíralapú publikációját is tervezzük.

A Társaság periodikus kiadványait illetően arról tudunk beszámolni, hogy a Lymbus: Magyarságtudományi Forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős szerk. Szabó András Péter) 2016-i kötete a szokásos átfutási idővel, 2017-ben jelent meg, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal. Idegen nyelvű periodikumunk, a Hungarian Studies 2016-i 2. számának (vol. 30. n. 2.) megjelenése 2017-re csúszott, reményeink szerint a nemrégiben felállt új szerkesztőbizottság (főszerkesztő Andrea Seidler, felelős szerkesztő Hites Sándor) az idei évben már behozza a lemaradást.

Önálló (NKA-támogatásból finanszírozott) kiadványunk a 2015-ös pécsi doktorandusz-konferencia kötete: Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., NMT, 2017.

A Társaság saját kiadásában jelent meg továbbá a következő kötet: Ozorai Pipo. A győzelmes törökverő és a reneszánsz előfutára, szerk. Adriano Papo, Gizellea Németh Papo, NMT, Bp., 2017.

Korábbi kiadványaink feltöltése a Magyar Elektronikus Könyvtár és a REAL adatbázisaiba folyamatos.

Titkárságunk megfelelően ellátja koordinációs és információs feladatait; Csapó Mónika szervezőtitkárunk szerkesztésében továbbra is folyamatosan frissül honlapunk, működik információs levelezőlistánk, facebook oldalunk. A könyvelési feladatokat 2017-től az Adó Kft. végzi. A tárgyévre esedékes akadémiai támogatás változatlan összegét (4.576 e Ft) csak az év végén, 2017 decemberében kaptuk meg; ami nem kis nehézséget okozott rendezvényeink lebonyolításában – a folyamatos és zökkenőmentes működéshez feltétlenül szükséges volna, hogy a támogatási összeg az év első felében érkezzék be a számlánkra. A Társaság 2017. szeptember 1-jei választmányi ülése megfogalmazta azt az igényt, hogy az UNESCO nemzetközi ernyőszervezetében (FILLM – International Federation for Modern Languages and Literatures) anyagi okokból 2006-ban felfüggesztett tagságunkat ismét visszaállítsuk; nemzetközi jelenlétünk és képviseltségünk fokát ez jelentősen emelné, azonban kérelmünk csak az akadémiai támogatás esetleges emelése esetén lehet reális.

*

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os adófelajánlásukat 19007689–1–43-as adószámunk feltüntetésével várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely következő bankszámlaszámunkra utalható át: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.