Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban

Megjelent a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban 

című szimpóziumának anyaga elektronikus változatban a Hungarológiai Közlemények 18. évf. 3. számában

HK2017-3

Napló és történelem

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus újabb anyaga jelent meg a REAL-ban és a MEK-ben:

Napló és történelem
Szerk.: Pritz Pál, Mann Jolán, Marchut Réka és Sipos Balázs
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2018

Naplo-es-tortenelem

Könyvbemutató 2018. április 16-án

Meghivo_aprilis_16

Szeretettel várjuk a Társaság tagjait és az érdeklődőket a következő, Társaságunk választmányi tagjainak közreműködésével készült kötetek közös bemutatóján:

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke: Oszmán terjeszkedés – európai összefogás, szerk. Tóth Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs, Budapest, MTA BTK, 2017.

Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Budapest, MTA BTK, 2016.

Időpont és helyszín:

  • 2018. április 16. hétfő, 17.00
  • Ludovika Campus, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

A köteteket bemutatják:

  • Bitskey István akadémikus (Debreceni Egyetem)
  • Szenes Zoltán egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
  • Molnár Antal tudományos főmunkatárs (MTA BTK, Történettudományi Intézet)

1% a magyarságtudományért

1szazalek

  • Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat.
  • 1%-os adófelajánlásukat köszönettel vesszük a 19007689–1–43-as adószámunk feltüntetésével.
  • A Társaság oldala az Adjukössze.hu honlapon.
  • Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

 

Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2017. évi munkájáról

Társaságunk 2017-es éve a megelőző évi pécsi hungarológiai találkozó (Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus) utómunkálataival telt. Fő tevékenységünk a kongresszus szimpóziumanyagainak publikálása (pályázás, kiadványelőkészítés) volt. Anyagilag is támogattuk a Világtörténet c. folyóirat 2017/1. számának megjelenését, benne a Kultúrák találkozása a magyar középkorban c. szimpóziumának anyagával, valamint a Magyarország  és a római Szentszék, II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.–Róma, 2017 [Collectanea Vaticana Hungariae, 15]) c. kötet kiadását, amely az azonos című pécsi szimpózium teljes anyagát hozza. Közlemények jelentek meg továbbá a Napló és történelem c. szimpózium előadásaiból a Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat 2017/1. számában (a teljes anyag külön kötetben jelenik meg várhatóan 2018 folyamán, Pritz Pál szerkesztésében). A cikk folytatása…

Castle ruins in the academic landscape of Europe?

Comments on Péter Sárközy’s article „Vár állott, most kőhalom…” A külföldi egyetemi magyar tanszékek múltja, jelene és…? Gondolatok a Nemzetközi Hungarológiai Társaság alapításának 40. évfordulóján [‘A castle stood, now a heap of stones…’ The chairs of Hungarian studies at foreign universities: their past, present, and ….? Thoughts on the 40th anniversary of the International Society for Hungarian Studies’], Hitel 11/2017: 68–80

A cikk folytatása…

Kövesse híreinket facebookon, várjuk a hungarológiai híreket levelezőlistánkra

fb

Örömömmel tájékoztatjuk, hogy elindítottuk a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság facebook oldalát. Lájkolja, kövesse Társaságunk híreit a https://www.facebook.com/hungarologia címen is!

Várjuk a hungarológiával kapcsolatos magyarországi és külföldi híreket, felhívásokat közvetlenül levelezőlistánk címére: hungarologia@lists.bibl.u-szeged.hu, vagy a Társaság nmtt@iif.hu íméljére.

Megjelent Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban kötetünk

Az-ido-alakzatai

Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban. A doktoriskolák V. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai
címmel megjelent kötetünk elektronikus változatban is elérhető:

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének bemutatkozása

Orosz Tudományos Akadémia

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete – Oroszország egyetlen olyan kutatóintézete, amely interdiszciplináris alapon a közép-, kelet- és délkelet-európai szláv, s nem-szláv népek történetével, nyelveivel, irodalmával, kultúrájával foglalkozik. Magyarságtudományokkal foglalkozó munkatársak az Intézet jelenlegi struktúrája keretében, akár a történelem, akár a nyelv és irodalom terén szorosan együttműködnek a más kelet-, közép- és délkelet-európai népeket kutató kollégáikkal, s ennek eredményeképpen a magyar nyelvhez és történelemhez nem mint egy elszigetelődött kultúrához, hanem a régió népeivel, ezeknek a történeti és művelődési törekvéseivel, nyelvi sajátosságaival összefonódott jelenséghez közelítenek.

Olga Khavanova történész, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete Közép-Európai Szláv Népek Újkori Története Osztályának munkatársa.

Az Intézet bemutatkozásának teljes szövege ide kattintva olvasható.

In memoriam Orlovszky Géza – Társaságunk volt elnöke, Amedeo Di Francesco emlékezik

inmemoriam-orlovszky-geza
Orlovszky Géza
Budapest, 1960. március 26.–Nápoly, 2017.  június 11.

 

Tirrén homokszem

(Utolsó találkozásom Orlovszky Gézával)

Kedves Géza!

Nem akartam elhinni, nehéz volt leírni. Nem tudtam eldönteni, milyen műfajt válasszak, mivel, hogyan kezdjem. Nem tudom harmadik személyben elmondani az utolsó nápolyi találkozásunkat. Furcsa lenne, nem illene ide a távolságtartás. Elhatároztam hát, hogy inkább levelet írok Neked, közelről szólítva meg, mert Te közel vagy hozzánk, legyünk akár hívők, akár hitetlenek.

A megemlékezés folytatása…