A magyar irodalom története német nyelven

Geschichte der ungarischen Literatur: Eine historisch-poetische Darstellung címmel jelent meg átfogó irodalomtörténeti kézikönyv német nyelven a Walter de Gruyter kiadó (Berlin/New York) gondozásában. A kötet főszerkesztője Kulcsár Szabó Ernő.

A Geschichte der ungarischen Literatur, a Klaniczay Tibor főszerkesztésében 1977-ben megjelent Handbuch der ungarischen Literatur óta az első átfogó magyar irodalomtörténet német nyelven, amely a kezdetektől a jelenig, az aktuális irodalomtudomány szemléletét követve mutatja be a magyar irodalom irányzatait, korszakait és szerzőit. A 700 oldalas kézikönyv az irodalmi kommunikáció történeti-poetológiai változásait az irodalmi nyelvhasználat, a produkciót és recepciót meghatározó történeti kultúrtechnikák és az intézményrendszer alakulásán keresztül tekinti át. A kötet a magyar irodalom hatástörténetének tengelyébe a modernség irodalmi teljesítményét állítja, amely minden eddiginél sikeresebben lépett párbeszédbe az európai és a magyar irodalomtörténet hagyományaival. A koncepcióját tekintve a magyar nyelvű irodalomtörténetek között is egyedülálló vállalkozás nyolc irodalom- és egy színháztörténeti fejezettel, a magyar kultúrtörténet rövid kronológiájával, a legfontosabb alkotók rövid életrajzával és a német nyelven megjelent magyar irodalom válogatott bibliográfiájával elsősorban a magyar irodalom és kultúra külhoni kutatói, valamint a szélesebb, magyar kultúra iránt érdeklődő közönség számára nyújt nélkülözhetetlen tájékozódási pontot.

További információ: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/20378