A 2014. évi elektronikus úton rendezett közgyűlés

eszavNapirend:

 1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
 2. A 2014. évi költségvetés jóváhagyása
 3. A 2013. évi társelnöki beszámoló elfogadása
 4. A Felügyelőbizottság 2013. évi jelentésének elfogadása
 5. A 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

Az elektronikus úton rendezett közgyűlés

 • helye, internetes felületének elérhetősége: a kiküldött anyagban szereplő címen
 • eseményeinek időrendje:
  2014. április 15-től 2014. április 23-ig: hozzászólások, észrevételek
  2014. április 29-ig a hozzászólások, észrevételek, valamint az azokra adott válaszok ismertetése
  2014. április 30-tól 2014. május 6-ig*: szavazás
  2014. május 9-től 2014. május 13-ig*: megismételt szavazás**
  2014. május 16-ig: az eredmények ismertetése

*Az online űrlapon kért adatok megadása nélkül szavazata érvénytelen. A szavazó szavazata akkor tekinthető határidőben leadottnak, ha az a fent megadott határidőig beérkezik. A beérkezés időpontja a fogadó rendszere által feltüntetett időpont (időbélyeg).

**Amennyiben a 2014. április 30-tól 2014. május 6-ig a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő nem adja le a szavazatát az erre a célra biztosított online felületen, úgy a 2014. május 9-től 2014. május 13-ig tartó megismételt szavazás az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.